A Magyar Korona országaiban az 1891. év elején végrehajtott népszámlálás eredményei. III. rész. Épület-statisztika (1893)

MA.GYAR STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK ■u ÚJ FOL YAM. * * *• III. KÖTET, A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN AZ 1891. EV ELEJEN VÉGREHAJTOTT ÉPSZÁMLALÁS MDIfflYEL III. RÉSZ. ÉP ÜLET-STATISZTIKA 1 GRAFT KAI TÁBLÁZATTAL. r* 0BS7Á8C.y,.Kfí.SMtlSTIH HIVATAL KCÍtxY VfAKA »>i um I, k | V 1 A KERESKEDELEMÜGYI MAGYAR KIR. MINISZTER RENDELETÉBŐL SZERKESZTI ÉS KIADJA A.Z ORSZÁGOS MAGYAR KIR. STATISZTIKAI HIVATAL. YNra 2 forint. BUDAPEST, 1898. PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG. V., Hold-utcza 7. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom