A Magyar Korona országaiban az 1891. év elején végrehajtott népszámlálás eredményei. II. rész. A népesség foglalkozása (1893)

MAGYAR STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYÜK ÚJ FOLYAM. * * * II. KÖTET. A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN AZ 1891. EV ELE.TEN VÉGREHAJTOTT B ÉPSZÁILÁLÁS EREMÉIT™. II. RÉSZ. A NEPESSEG FOGLALKOZÁSA D GRAFIKAI TÁBLÁZATTAL. KSH Könyvtár Ó8 Dokumentációs Szolgalat 0000000099805 ptL W% tV V \r ‘ V A KERESKEDELEMÜGYI MAGYAR KIR. MINISZTER RENDELETÉBŐL SZERKESZTI ÉS KTADJA AZ ORSZÁGOS MAGYAR KIR. STATISZTIKAI HIVATAL.-Á.ra 10 forint BUDAPEST, 1893. PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZVÉNY-TÁR? * ° ÁG V., Hold-utcza 7. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom