A Magyar Korona országaiban az 1891. év elején végrehajtott népszámlálás eredményei. I. rész. Általános népleírás (1893)

TARTALOM

m Wap* f ' Tartalomjegyzék. Oldal. Bevezetés V I. Általános jelentés. 1. A népszámlálás előkészítése és végrehajtása 8* i. Házak, lakások és háztartások, polgári és katonai népesség . . . 25* 3. Népszaporodás 30* 4. Viszonylagos népesség és néptőmörülés 43* ö. A jelenlevő népesség megoszlása születési és illetőségi hely szerint. Beszivárgás, kivándorlás. Jogi népesség 55* 6. A jelenlevő népesség nemek szerint 76* 7. A. jelenlevő népesség korviszonyai .... ....... 81* 8. A népesség családi állapota 97* • Hii felekezeti viszonyok . . .... 103* Anyanyelv és nyelvismeret 114* 11. A jelenlevő népesség míveltségi foka 150* 12. * betegségi állapot 159* !:;. A testi és szellemi fogyatkozásokban szenvedő népesség .... 163* II. Táblás kimutatások. 1. A jelenlevő polgári népesség háztartások szerint és a katonaság 2 2. A háztartáshoz tartozó távollevők 8 3. Az Ausztriában tartózkodott magyar honosok 11 4. A népesség, születési hely szerint 12 5. A népesség, illetőségi hely szerint 18 6. A saját illetőségi helyén kivül, más megyékben tartózkodó né­pesség 24 7. A Magyarországban tartózkodó külföldi honosok : A) Osztrák honosok 48 B) Más külföldi honosok 54 8. A jelenlevő népesség családi állapota 60 9. A férfi-népesség születés és korév szerint 63 10. A női népesség születés és korév szerint 82 11. A jelenlevő népesség hitfelekezet szerint 100. 12. A jelenlevő népesség anyanyelv szerint 106 13. A fontosabbak az »Egyéb nyelvűek» közül 112 14. A jelenlevő népesség míveltségi foka . 113 15. A népesség családi állapota, összevetve a korral : a) Nőtlen, hajadon 116 b) Házas . 122 c) Özvegy 128 d) Törvényesen elvált 134 e) Ismeretlen állapotú 140 5. A népesség míveltségi foka, összevetve a korral: \ a) Olvasni-irni tud 146 b) Csak olvasni tud ........ - .... ... 152 c) Sem olvasni, sem írni nem tud 158 ív. A népesség míveltségi foka, összevetve az anyanyelvvel : a) Olvasni-irni tud 164 b) Csak olvasni tud 170 c) Sem olvasni, sem irni nem tud 176 18. A népesség míveltségi foka, összevetve a hitfelekezettel: á) Olvasni-irni 4ud 182 b) Csak olvasni tud 188 c) Sem olvasni, sem irni nem tud 194 Olda 19. A népesség anyanyelve, összevetve a korral: a) Magyar 200 b) Német 206 c) Tót 212 d) Oláh 218 e) Ruthén 224 f) Horvát 230 9) Szerb 236 h) Vend 242 i) Egyéb nyelvű 248 20. A népesség anyanyelve, összevetve a hitfelekezettel : a) Magyar 254 , b) Német ' 260 _ c) Tót 260 d) Oláh 272 e) Ruthen 278 — /) Horvát 284 — g) Szerb 290 h) Vend 296 — i) Egyéb nyelvű 302 21. A magyar anyanyelvűek nyelvismerete: a) Csak magyarul beszél .. 308 b) Magyar németül is beszél . . . 314 c) Magyar tótul is beszél 320 d) Magyar oláhul is beszél 326 e) Magyar ruthénul is beszél 332 f) Magyar horvátul is beszél 338 g) Magyar szerbül is beszél 344 h) Magyar vendül is beszél . . 350 i) Magyar »egyéb« nyelven is beszél 356 22. A nem magyar anyanyelvűek magyar nyelvismerete : a) Német magyarul is beszél 362 b) Tót magyarul is beszél 368 374 c) Oláh magyarul is beszél d) Ruthén magyarul is beszél 380 e) Horvát magyarul is beszél f) Szerb magyarul is beszél g) Vend magyarul is beszél h) Egyéb nyelvű magyarul is beszél 23. A jelenlevő népesség betegségi állapota 24. A jelenlevő népesség testi és szellemi fogyatkozása Az orsz. m. kir. statisztikai hivatal kiadásában megjelent vagy annak közreműködésével szerkesztett és a hivatalnál még kapható fon­tosabb művek jegyzéke III. Grafikai mellékletek. I. Népnövekedés. 1869—1890 II. Magyarország népességének szaporodása és fogyása. 1880—1890 III. Magyarország népsűrűsége 1890 végén IV. A nemek aránya V. A népesség megoszlása korcsoportok szerint VI. Családi állapot a 15 éven felüli népesség százalékában .... VII. Magyarország népessége hitfelekezetek szerint VIII. Magyarország ethnographiai térképe ^ IX. Magyarország népessége anyanyelv szerint X. Az összes magyarul tudók XI. A 6 éven felüli népesség műveltségi foka 386 392 398 404 410 416 419 36* 38=" 46 76* 92* 100* 112* 122* 123* 140* 153* l A •ÜM

Next

/
Oldalképek
Tartalom