Az 1881. év elején végrehajtott népszámlálás főbb eredményei megyék és községek szerint rendezve, II. kötet (1882)

I. Magyarország - 45. Szatmár megye

250 Szabolcs megye. — Szatmár megye. fa A község neve A házak A jelen­levő polg. népes­anyanyelve szerint jelenlevő polgári népesség hitfelekezete szerint 18 19 Szakoly. Szalmad 183 41 Járási összeg 5590 i. Ii. in. ív. v. VI. VII. VIII. Ismétlés. Kis-várdai járás Tiszai járás . . Dadai alsó járás Dadai felső * Bogdányi a Nvir-bátori > Nagy-kállói ; Nyíregyháza . r. t. v. 3718 3184 5094 3674 3901 5101 5590 320 1350 188 86214 26058 20092 29537 24019 24096 29890 36214 24102 Megyei összeg 33469 214008 • 6 3 w 11 12 13 14 15 16 17 45. Szatmár megye. I. Nagy-Károlyi járás. Bere Bőrvely. Csanálos Csomaköz Dengeleg Domahida Endréd (Ér-). . . Esztró Fény G-encs Gilvács Iriny Kálmánd Kaplony Körtvélyes Majtény (Kis-). . Majtény (Nagy-) Mérk 97 226 150 283 219 97 282 54 194 199 65 110 114 187 293 180 218 253 517 1324 11(52 1688 1195 560 1660 245 1206 1114 404 590 740 1247 1608 1046 1390 1295 164 31020 24640 18790 28053 21944 22110 26438 31020 13534 186529 472 1287 582 362 657 471 1234 20 100 813 348 463 381 828 1547 474 772 1445 458 98 303 92 153 128 160 458 389 1781 532 729 96 4 3 1 1041 2 45 1 324 357 2 499 1156 250 176 319 888 910 710 1156 8678 13087 1611 2 3 5 1 30 1611 13 1665 29 1 6 492 375 72 356 217 19 244 103 3 5 24 519 55 412 íi 58 5 8 12 1182 412 10 163 17 51 59 49 38 87 24 52 51 66 426 41 8 1501 965 684 1023 918 901 1265 1501 1395 C 6 191 67 7406 6718 2645 10468 9796 6393 6560 7406 4934 54920 í 8 1081 876 181 11 131 4 1132 84 355 52 703 822 52 9 1180 765 358 100 13370 3054 2192 2317 4463 3482 8411 13370 2540 33 69 49 553 595 369 610 223 57 309 30 118 29 150 316 562 178 173 12 96 26 120 14 45 12 33 346 547 67 25 139 105 481 51 54 12640 14055 717 11558 12814 13119 14507 7830 11576 11415 11558 1855 84674 422 1201 29 202 28 170 763 4 16 710 14 371 7 250 1107 453 17 513 3316 3306 2108 2065 1689 2139 3399 3316 2097 20119 45 46 56 129 9 150 14 11 5 49 22 132 22 3 .53 15 16 ' 11 9 2 1 / !Áv magyar • német tót oláh ruthón horvát-szerb egyéb hazai nyelvű külföldi nyelvű beszélni nem tudó |f római sL H • P görög oo gör.-keleti CB ^ ágostai s CK? ® ?r helvét ö ce unitárius izraelita egyéb hit-felekezetű

Next

/
Oldalképek
Tartalom