Az 1881. év elején végrehajtott népszámlálás főbb eredményei megyék és községek szerint rendezve, II. kötet (1882)

I. Magyarország - 20. Gömör megye

101 Gömör megye. 1 jelen­levő A j ele ii 1 e V ö P ° L g- á r i ii épe s s é g A 1 jelen­levő anyanyelve szerint hitfelekezete szerint ol- I vásni : irni i tudása í B ! -te N CC •O A község neve házak polg. népes­ség ÍH cá rH rŰ ® N in 43 -íá cá N cá l* • rH To > -o •rH rrf .rH cá s -o S"H bD :0 :0 iß 43 ffl ffl riíÍ 'cá 43 o í bp 43 -ffl > 'ffl rí CO tí 'fc. cá 43 ffl cá u N 43 •rH 43 rtí C N x> ® ol- I vásni : irni i tudása >> o száma tyo cá B a a -13 -o 43 "o tí ÍH > u c JZ >> ffl fcJD >> o tí • rH To "o s e m s ffl ® r^ a katholikus 5H :0 bß evangelikus 43 'S cá 43 ffl cá u N >1 bß ffl c szerint 39 Pálfala 56 393 378 1 4 10 57 10 315 11 283 40 Péterfala 63 450 426 4 1 7 12 442 3 5 156 41 Perjése 73 443 423 1 1 18 26 382 25 10 177 42 Radnót 153 655 621 1 17 16 46 596 13 474b 43 Rakottyás 38 299 290 1 8 72 21 203 3 148 44 Rimaszécs . ... 171 1518 1345 10 72 46 3 42 964 19 462 73 832| 45 Sajó-Püspöki . . . 98 557 543 1 • ­13 516 2 1 18 20 296 46 Serke 163 983 925 1 9 4S 237 50 667 29 596| 47 Sid 75 433 401 1 1 30 401 25 2 5 103 48 Simonyi . ...... 86 680 665 1 14 73 5 589 13 519 49 Söreg 122 732 701 1 1 29 694 17 8 13 366 50 Susa 44 219 211 1 86 1 129 3 74 51 Szent-Simon. .. . 172 786 766 1 19 762 . 3 21 318 52 Szútor 65 369 356 2 11 27 3 334 5 257 53 Tajti 42 255 241 14 247 334 8 12 54 Tamási 54 291 281 2 8 37 2 247 5 179 55 Újfalu 27 209 205 4 30 9 164 6 118 56 Uraj 91 424 404 7 13 409 2 5 8 131 Uzapanyit .... 134 964 921 1 42 241 18 680 25 472 58 Várgede 124 834 782 6 17 1 28 597 161 51 25 405 59 Velkenye 86 528 513 1 2 12 503 18 7 236 60 Zabar 65 364 348 2 3 11 338 5 4 17 69 61 Zádorháza 38 177 174 3 22 4 145 6 138 62 Zsip 36 269 260 9 33 2 230 4 192 Járási összeg 4983 31027 28092 101 1518 1 302 14 999 16279 7 3002 10930 804 5 15177 Ismétlés. I. Tornaijai járás 6085 31823 28634 231 1543 2 13 342 25 1033 11875 3 15 4210 14259 1453 8 17613 n. Rozsnyói » 4719 27453 11261 564 14247 1 378 23 979 9836 32 4 13017 4073 464 27 14247 ni. Nagy-rőczei » 4543 29365 1977 373 25686 1 272 10 1046 13710 3522 4 11754 84 291 15324 IV. Rimaszombati j. 4745 29596 3596 259 24334 • 1 384 27 995 9559 8 25 18682 795 526 1 17517 V. Rimaszócsi járás 4983 31027 28092 101 1518 • 1 302 14 999 16279 7 3002 10930 804 5 15177 VI. Dobsina r. t. v. 948 5592 358 3701 1273 • 39 7 214 1655 13 6 3856 17 45 3676 VII. Jolsva r. t. v. . 474 2730 1127 55 1419 • 31 4 94 773 18 1 1796 46 96 1989 VIH. Nagy-Röcze. . . . r. t. v. Rimaszombat. .. r. t. v. Rozsnyó r. t. v. 250 1897 204 47 1569 í 1 4 71 479 25 2 1365 12 14 1371 IX. Nagy-Röcze. . . . r. t. v. Rimaszombat. .. r. t. v. Rozsnyó r. t. v. 636 4844 4102 124 443 3 • 20 152 1940 21 1 902 1635 345 3344 X. Nagy-Röcze. . . . r. t. v. Rimaszombat. .. r. t. v. Rozsnyó r. t. v. 825 4737 3884 259 400 1 55 19 119 2670 13 3 1554 215 282 3088 Megyei összeg 28208 169064 83235 5714 72432 4 6 15 1803 153 5702 68776 3662 61 60138 32066 4320 41 93346 í i irtHsaM vlara 1'' ... • - ..•_IfcAOriit^MMii—fcj

Next

/
Oldalképek
Tartalom