Az 1881. év elején végrehajtott népszámlálás főbb eredményei megyék és községek szerint rendezve, II. kötet (1882)

A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN AZ 1881. ÉV ELEJÉN VÉGREHAJTOTT NÉPSZÁMLÁLÁS FŐBB EREDMÉNYEI MEGYÉK ÉS KÖZSÉGEK SZERINT RÉSZLETEZVE. A FÖLDMIVELÉS-, IPAR- ÉS KERESKEDELEMÜGYI MAGTAR KIRÁLYI MINISZTER MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTETTE ES KIADJA AZ ORSZÁGOS MAGYAR KIR. STATISZTIKAI HIVATAL. II. KÖTET. A M. KIR. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KŐIN YVTAR A BUDAPEST 1, PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG. 18 8 2.

Next

/
Oldalképek
Tartalom