Az 1881. év elején végrehajtott népszámlálás eredményei némely hasznos házi állatok kimutatásával együtt, I. kötet (1882)

/ 1 4 A ií AGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN AZ 1881. ÉV ELEJÉN VÉGREHAJTOTT NÉPSZÁMLÁLÁ EREDMENYEI NÉMELY HASZNOS HÁZI ÁLLATOK KIMI'TATASAVA[, EGYÜTT. A Fii LDM IVE LES- IPAR- ES KERESKEDELEMÜGYI MAGYAR KIRÁLYI MINISZTER MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTETTE ES KIADJA AZ ORSZÁGOS MAGYAR KIR. STATISZTIKAI HIVATAL. I. KÖTET. A M. KIR. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖNYVTÁRA KSH Könyvtár 0000000293017 BUDAPEST, AZ ATHENAEUM R. TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA. 1882.

Next

/
Oldalképek
Tartalom