Az 1870. év elején végrehajtott népszámlálás eredményei a hasznos házi állatok kimutatásával együtt (1871)

Függelék - 2. A 2000 lakosnál többel bíró községek névlajstroma, összehasonlítva az 1857-diki számokkal

607 1 t A község népes­sége az A község népes­sége az A község neve Megye, szék, vidék. Einwohnerzahl im Jahre A község' n e v e : * Megye, szék, vidék. Einwohnerzahl im Jahre Name der Gemeinde • Comitat, Stuhl, Distrikt. Name der Gemeinde Comitat, Stuhl, Distrikt. Name der Gemeinde • Comitat, Stuhl, Distrikt. 1870-ik 1857-ik Name der Gemeinde Comitat, Stuhl, Distrikt. 1870 ik 1857-ik 1870 1857 1870 1857 évben Ii évben 473. Katalinfalva (Kathareindorf) Torontál megye 2,040 1,997 545. Köpcsény ( Kittsee) Mosony megye 2,102 2,494 474. Katvmár Bács „ 4,935 4,448 546. Körmend .... Vas 4,238 3,631 475. Kác8 ........ Tit. csajk. zászlóalja . 2,968 2,352 547. Körmöczbánya sz. k. v. (Krer nitz Bars' . : „ . . . . ... , 8,442 8,603 476. Kácsfalu Baranya megye 2,157 1,769 k.fr. Stadt) . . . 477. Károlyváros sz. k. v. (Karlstadt 548. Kőrös sz. k. v. (Kreutz k. ti St.) Körös 3,229 2,100 k.fr. St.) . . . . . - . . Zágráb „ ... 9 • 5,175 5,515 549. Körös-Ladány . Békés • „ ...... . 6,244 5,064 478. Kecskemét ez. k. v. . Pest „ 41,195 39,434 550. Körös-Mező - . Mármaros „ 5,676 5,779 479. lj!eczel » - » ..... 4,428 3.931 551. Körös-Taresa . Békés „ ...... 4,665 4,841 480. Szabolcs 2,300 1,930 552. Kőszeg sz. k. v. (Güns k.fr. St.). Vas . „ ­6,915 6,858 481. Kenderes Heves „ 4,428 3,931 553. Kötegyán . . . . 'Bihar ,'„ :í|l§] 2,380 2,176 482. Keresztényialva (Neustadt) . Brassó vidék . . . 2,200 2,183 554. Kövesd (Kovasintz) Arad „ . . . . 3,831 3,476 483. Keresztény-sziget (Grossau) . Szebenszék 2,461 2,088 555. Köves-Liget Marmaros 2,492 1,534 484. Keresztúr ....... Bács me gye 4,744 4,411 556. Közép-Apsa ,, . . ,, ' ;' , - . . . 2,753 2,166 485. Kernyaja . Bács „ ., . . . •' . 4,071 3,831 557. Krajna Nyitra „. ' . . . 2,732 2,321 486. Kerülős Arad „ • . . .. . . 2,454 2,255 558. Krassova , . . . Krassó „ ....... 3,532 3,637 487. Zala „ . . • 4,888 3,395 559. Kraszna . Kraszna „ .: y •. . < . 3,128 2,591 488. Kevermes . Csanád „ ..... 3,068 5,982 560. Kravarszka Zágráb . , 2,484 3,737 489. Kraszna „ ...... 2,184 2,658 561. Kriviput . . . Ogulini ezred . 2,095 870 490. Késincz ....... Temes „ ... . 2,130 2,077 562. Krompach . . Szepes megye - 2,141 2,017 491. Kétegyháza Békés „ ..... 3,354 3,377 563. Kabin Német-bánáti ezred . . . . 4,616 4,518 492. Kéthely - . Somogy _ „• ....'. 2,815 2,291 4,202 3,970 493. Kézdi-Vásárhely k. m. v. Háromszék . . . . . 4,546 4,102 565. Kudricz ... . Temes „ ...... 2,038 1,860 494. Kézsmárk sz. kir. v. (Kaesmark 566, Kúla . . . . . Bács „ 7,887 6,908 k. fr. St.) Szepes megye ...... 3,938 3,467 567. Kúla . . Likkai ezred . . . . . -2,757 1,685 495. Kibéd Marosszék ...... 2,128 1,927 Nagy-Kikindai ker 4,937 4,165 496. Kiliti . . . . . . . . Somogy megye . . ' . 2,013 1,600 2,620 2,752 497. Király-Darócz Szatmár „ . . . , . 2,429 2,090 570. Kúnhegyes. . Jász-kun kerület 7,272 7,113 498. Kis-Apold (Klein-Póld) . Szerdahélyszék . 2,215 2,058 571. Kún-Szent-Márton. » » » . . . . . 10.036 9,091 499. Kis-Becskerek (Klein-Becskerek) . Temes megye _ 3,263 2,004 572. Kún-Szent-Miklós . n J) » . . . . • 5,593 5,751 500. Kis-Bér . ... Komárom „ 2,219 2,024 573. Kupnszina . Bács megye . . . . • • 3,188 2,853 501. Kis- és Nagy-Jóka . ... Pozsony „ 2,216 2,276 574. Knrtits . . . . , Arad „ ; jfe 4,501 5,389 5Q2. Kisfalud és Pákozd .... Fehér „ - . . . . . 2,050 2,090 Szerb-bánáti ezred 2,315 1,280 503. Kis-Jenö . . ... Arad „ _ . .... 2,174 2,009 Temes megye 2,455 2,447 504. Kis-Kanizsa (Klein-Kanizsa) Zala „ ' • 1 • • • • 3,997 Együtt véte­tett S. -Kani­zsával. 577. Kutty . . . . . . 578. Kuzmih. . . Nyitra „ ' • • • 1 • • •• Péterváradi ezred 2,750 2,668 2,510 2,340 505. Kis-Kér ....... Bács „ • , . • « 1 2,682 2,502 579. Kürt . . . Komárom megye . . ... 2,213 2,081 506. Kis-Komlós (Osztern) . Torontál „ 2,013 .2,042 580. Liaczháza. Jász-kun kerület 3,632 " 3,477. 507. Kis-Körös . . .... . . Pest „ . . . • • 6,510 6,413 581. Lajos-Komárom Veszprém megye ..... 2,013 1,630 508. KiS-Küre Heves „ 2,109 1,523 582. Lajos-Mizse- és Ben e pu zták 509. Kis-Marton sz. k. v. (Eisenstadt (Jászberénynél) Jász-kun kerület 3,131 2,956 k. fr. St.) . . . . . . . Sopron, „ 2,476 2,765 583. Lality . . . ' . . Bács megye 2,699 2,848 510. Kis-Marton váralja és hegy (Ei­584. Ladjarák . Péterváradi ezred . . - . 2,708 2,588 senstädter Schlossgrund) . n » ... • • • 2,683 . 2,965 585. Leibicz. t . Szepes 16 városi ker. .... 2,507 2,447 511, Kis Nyúlfalu (-Nagy Nyúlfalii, Káptalan Nyúl, N. Nyúl h. és 586. 'Lekenik . . . 587. Lelesz Zágráb megye Zemplén „ 2,095 2,169 1,040 1,719 K. Nyúl h. . . . . Győr „ . /• • • • ' • 2,875 2,521 588. Lemhény . . ' . . . . ­Háromszék . . 2,710 2,781 512. Kis-Oroszi (Charlevil) Torontál „ . . 2,930 2,849 589. Lengyeltóti Somogy megye. . . ... 2,380 1,509 513. Kis-Ösz (Gottlob) . .'..;. Tórontál , ..... 2,354 2,263 590. Lepoglava . . . Varasd „ 2,023 1,161 514. Kis-Szeben sz.k.v. (Zeben k.fr.St.) Sáros „ . • 3,078 2,701 591. Leopoldova Német-bánáti ezred. . . • . 2,378 2,172 515. Krassó „ . • •. 2,159 2,164 592. Lébény (Leiden) . Mosony megye ..-..•• 2,597 2,756 516. Kis-Torak (Szerdin) . . . . Torontál „ 2,959 3,074 593. Légrád . . . . . Zala „ . . . .. . 2,753 2,315 517. Kisujszálás Jász-kún ker. . . . . ; 10,376 9,545 Bars „ . ... 5,914 5,112 518. Szabolcs megye 4,703 1,755 Temes „ . 3,669 3,308 519. Kis-Zombor Torontál „ 3,712 3.434 596. Lippa Temes „ 7,008 6,782 520. Kiszács Bács „ ...... 3,499 3,212 597. Liszka Zemplén „ 2,368 1,882 521. Kis-Telek Csongrád , 4,655; 4,485 598. Losoncz és Losoncztugár. Nógrád „ . . . . • 5,178 5,124 522. Klenócz (Klenovetz) . . . . Gömör „ ...... 4,174 3,658 599. Lovas-Berény . Fehér „ .... . . 3,790 3,877 523. Ivlincsasela . . . . Zágráb „ ... • • 2,179 1,960 Torontál „ 3,511 3,461 524. Knéz Temes „ . ., . • 3,396 3,307 601. Lőcse sz. k. v. (Leutschau k.fr St.) 1 Szepes „ '. . . . . 6,887 5.729 525. ICocs . . . Komárom „ 2,966 3,005 602. Lővéte . '. . . . Udvarhelyszék 2,867 2,277 526. 2,857 2,366 603. Lubina Nyitra megye . 2,604 2,354 527. Kokova Gömör „ . . 3,949 2,898 604. Lubló (Lublau) . . Szepes XVI. városi kerület 2,056 1,977 528. Kolarovitz Trencíén „ ..... 2,243 2,123 605. Ludvigsdorf Német-bánáti ezred .... 3,757 3,536 529. Kolozs k m. v Kolozs „ . .. . 3,254 3,140 606. Luzsna . . . . . Liptó megye 2,405 1,992 530. Kolozsvár sz. k. v. (Klauzenburg 607. Lyuta Ung „ . r.'.; .... 2,009 1,080 k. fr. St.) . n v ' ' * " 26,382 20,615 608. Madaras . . . Bács , „ 4,763 4,525 531. Kollúth Bács ,, 2,531 2,447 609. Madaras . Jász-kun kerület . . . 7,076 7,184 532. Kornádi Bihar ' „ ...... 4,260 2,910 610. Madocsa . 2,227 2,043 533. Komárom sz.k.v. (Komorn k.fr.St.) Komárom „ . 12,256 11,951 611. Major (Maeru) 2,225 1,751 534. Nyitra „ . . . . . 2,615 2,456. 612. Mágócs Csongrád megye 2,421 2,150 535. 2,429 2,166 613. Magyarát . Arad » 2,491 2,220 536. Bihar „ . . . . ' .. 2,464 2,401 614. Magyar-Csanád Csanád „ 2,512 2,854 537. Otocsáni ezred 4,628 1,947 615. Magyar-Cserna Torontál „ 3,113 2,929 538. Korpona sz.k.v. (Karpfenk.fr.St.) Zólyom megye . 3,742 3,476 616. Magyar-Ittebe . . . Torontál „ ... 4,395 4,051 539. Korónd . . . V . Udvarhelyszék 2,906 2,353 617." Magyar-Lápos . Belső-Szolnok megye . . . . 2,015 1,638 i5 40. Kosztainicza k. község. (Kosztai­618. Magy. és Bom. Pécska 14,236 14,026 nitz Mü. Gemeinde) .... II. Báni ezred 2,067 2,093 619. Magyar-Óvár (Ung. Altenbur ) • 3,454 3,048 •541. Kótaj (Keresztút) Szabolcs megye 2,202 2,111 620. Magyar-Szákos 3,069 2,900 542. Kottori ........ Zala. „ . . . . . 2,831 2,640 621. Magyar-Világos 2,114 1,431 543. 3,576 3,431 622. Majsa . . . . . Jász-kun kerület 7,333 7,432 544. Kőhalom (Eeps) 2,708 2,592 623. Majsa és p 2,473 í 1,290 100»

Next

/
Oldalképek
Tartalom