AZ ELSŐ MAGYARORSZÁGI NÉPSZÁMLÁLÁS 1784–1787 (1960)

SOMOGY MEGYE

SOMOGY MEGYE Sor­A helység neve Jog­állása Házak Családok Jogi Távol­levők Idege­nek Tényleges szám A helység neve Jog­állása Birtokos neve népesség (-) (+) népesség szama 217­-Nagy Marton k. Festetics gr. (cs.) 50 70 386 8 4 382 218­~Nágocs k. Zichy Ferenc gr. 115 158 833 9 ­824 219— -Nemeske k. Batthyány Tódor gr. 25 33 166 4 3 165 220— -Nemes Pátró k. Közb. 94 132 621 4 11 628 221­-Német Egres k. Batthyány József gr. 55 84 355 7 ­348 222­-Német Lad k. Czindery Rókus 63 83 409 3 8 , 414 223-­"Nik la k. Közb. 118 139 819 31 7 795 224­Nyim k. Közb. 40 49 243 8 ­235 225­Okorág k. Batthyány Tódor gr. 48 59 401 4 7 404 226— "Orczi k. Orczy Lőrinc br. 47 59 342 1 ­341 227— Orda k. Jankovich Antonia 35 39 266 3 3 266 228r­Osz topán k. Közb. 109 137 861 6 2 857 229*­Őr k. Szalay Ferenc 75 73 381 14 6 373 230. őszöd k. Közb. 61 69 361 5 7 363 231­Ötvös k. Közb. 55 75 375 12 5 368 23*­Pacza k. Győri püspök 25 30 194 2 4 196 233­-Pamuk k. Közb. 55 70 378 18 6 366 234 Pata k. Kubinyi Károly 29 49 225 9 3 219 233r -Patalom k. Niczky Judit gr. 24 36 173 5 ­168 236^ Patosfa k. Végh Péter 48 73 431 7 3 427 237— Páczod k. Jankovich gr. (cs.) 9 15 77 ­2 79 238-­— Ágerdő pr. Jankovich gr. (cs.) 2 2 8 ­1 9 239­Páth k. Vrancsics Pál 28 36 198 4 2 196 240-r­Petend k. Edling Rudolf gr. 32 39 200 1 2 201 241^­Péterhida k. Széchenyi Ferenc gr. 42 55 345 3 7 349 242— -Pogány Szent Péter k. (Malik Gábor) 55 69 358 3 2 357 243­Poklosi k. Kubinyi Károly 37 51 330 6 5 329 244— —Polány k. Niczky György gr. 56 73 399 3 1 397 245­-Porrog k. Közb. 87 116 540 2 11 549 246U Póstelek k. Közb. 10 14 82 1 ­81 247­Potony k. Szentjakabi apátság 31 35 211 1 4 214 248— ~Pula k. Esterházy Miklós hg. 35 58 320 5 ­315 249­-Puszta Korpád k. Közb. 72 115 578 21 2 559 250­-Puszta Kovácsi k. Közb. 118 177 873 24 3 852 251­"Ráksi k. Veszprémi püspök 47 67 400 5 11 406 252­— Dada pr. Veszprémi püspök 2 2 12 1 ­11 253<­— Lapa pr. Veszprémi püspök 6 18 106 7 3 102 254­Révfalu k. Petrovszky Zsigmond 15 17 105 ­1 106 255— Sand k. Szegedy Mihály 59 78 396 6 8 398 256— Sarkad k. Niczky gr. (cs.) 34 48 220 3 5 222 257— - Ságvár k. Veszprémi kpt. 148 211 1 001 16 ­985 258­Sámson k. Nagyszombati szeminárium 67 125 598 16 22 604 259­Sáncz k. Festetics gr. (cs.) 12 18 66 1 2 67 260­Sántos k. Esterházy Miklós hg. 43 49 286 8 6 284 261­Sárd k. Somssich József 99 125 739 22 19 736 262— Sávoly k. Festetics gr. (cs.) 51 85 395 16 15 394 263­-Sellye k. Batthyány Lajos gr. 86 119 664 11 25 678 264— -Simonfá k. Somssich József 41 43 285 12 ­273 265­' Simonyi k. Festetics gr. (cs.) 14 20 93 5 4 92 266­-Som k. Viczay gr. (cs.) 103 123 577 12 ­565 267­-Somogyvár k. Széchenyi Ferenc gr. 122 155 936 5 8 939 268­"" Hegyesd pr. Széchenyi Ferenc gr. 3 7 27 ­­27 269^" - Kukovicza pr. Széchenyi Ferenc gr. 14 17 84 ­­84 270­Sörnye k. Közb. 43 50 295 9 2 288 271— Surd k. Niczky gr. (cs.) 222 147 740 10 9 739 272­Szabadi k. Batthyány Tódor gr. 25 32 188 2 ­186 273­-Szabás k. Közb. 83 100 571 21 3 553 274­Szakácsi k. Közb. 136 222 882 23 36 895 275­Szamár di k. Tihanyi apátság 55 63 343 4 1 340 276-­— Szántód pr. Tihanyi apátság 12 17 79 4 3 78 277r­Szárszó k. Hunyady br. (cs.) 89 105 553 7 4 550 278­Szemes k. Hunyady br. (cs.) 61 70 368 5 5 368 279­Szenna k. Esterházy Miklós hg. 141 175 967 7 13 973 280­-Szenta k. Festetics gr. (cs.) 57 99 531 6 14 539 281— •Szent Balázs k. Esterházy Miklós hg. 32 41 224 5 6 225 282— -Szent Benedek k. Kaposi és szentbenedeki prépostság 53 68 371 ­1 372 283 Szent Borbás k. Szentjakabi apátság 17 18 123 3 2 122 284— -Szentes k. Széchenyi Ferenc gr. 48 55 325 5 6 326 285­Szentgálos Kér k. Vajda Zsigmond 64 92 470 17 ­453 286 Szent Jakab k. Szentjakabi apátság 9 13 60 2 1 59 287~ Szent Király (Porrog-) k. Festetics gr. (cs.) 56 83 479 10 4 473 288­Szent Király (Rinya-) k. Hunyady János br. 45 48 271 7 5 269 144

Next

/
Oldalképek
Tartalom