AZ ELSŐ MAGYARORSZÁGI NÉPSZÁMLÁLÁS 1784–1787 (1960)

SZATMÁR MEGYE

SZATMÁR MEGYE Sor­szám A helység neve Jog­állása Birtokos neve Házak Családok Jogi népesség Távol­levők (-) Idege­nek (+) Tényleges népesség Sor­szám A helység neve Jog­állása száma 216 Szalka mv. Károlyi Antal gr. 229 308 1 325 17 3 1 311 217 Szalmád k. Közb. 17 23 101 2 2 101 218 Szamos Bécs k. Kamara 31 37 199 3 4 200 219 Szamos Kórod k. Mihály Péter 53 62 388 ­4 392 220 Szamos Telek k. Közb. 64 76 415 1 1 415 221 Szamos Újlak k. Ajtay Sándor 37 41 221 12 6 215 222 Szaniszló k. Károlyi Antal gr. 249 300 1 687 16 25 1 696 223 Száraz Berek k. Cs^éry Sándor 64 70 384 6 11 389 224 Szent Márton k. Gáspár Sándor 34 46 198 1 1 198 225 Szent Miklós k. Károlyi Antal gr. 96 147 700 12 6 694 226 Szinfálu k. Károlyi Antal gr. 64 70 315 12 7 310 227 Szinyér Várallya mv. Kornis gr. (cs.) 513 536 2 493 9 20 2 504 228 Szoldobágy k. Károlyi Antal gr. 47 51 257 ­2 259 229 Tarpa mv. Károlyi Antal gr. 265 294 1 476 15 18 1 479 230 Tartocz k. Teleki Sámuel gr. 172 170 805 4 6 807 231 Tatárfalva k. Ilosvay József 31 34 182 5 1 178 232 Terem k. Károlyi Antal gr. 144 221 908 4 15 919 233 Terep k. Dobay György 92 77 407 3 2 406 234 Tisza Becs k. Eötvös László 96 115 592 10 14 596 235 Tisza Károd k. Kende Pál 81 102 464 10 5 459 236 TiBzta Berek k. Rhédey Ferenc 29 28 157 3 6 160 237 Tomány k. Hunyady br. (cs.) 92 100 580 2 ­578 238 Töke Terebe s k. Károlyi Antal gr. 124 140 804 10 4 798 239 Tőkéa k. Vankay Mihály 82 93 468 ­3 471 240 Tuny og k. Károlyi Antal gr. 68 73 392 8 12 396 241 Turvékony k. Wesselényi br. (cs.) 92 94 523 3 6 526 242 Tyúkod k. Balogh István 115 139 708 4 ­704 243 Udvari k. Gáspár Ferenc 126 175 837 6 15 846 244 Újváros , k. Wesselényi br. (cs.) 235 115 522 4 3 521 245 Uszka k. Marton László 51 64 308 11 4 301 246 Vallaj k. Károlyi Antal gr. 87 124 587 13 9 583 247 Vasvári (Batiz-) k. Eötvös László 75 102 504 5 8 507 248 Vasvári (Nyir~) k. Luby László 111 158 694 • 4 6 696 249 Válaszút k. Károlyi Antal gr. 48 57 255 ­3 2 58 250 Vámfalu k. Sulyok Sándor 136 14P 711 4 12 719 251 Vámos Oroszi k. Kölcsey Anna 44 50 275 13 10 272 252 Veresmarth k. Vécsey br. (cs.) 107 121 608 6 3 605 253 Vetés k. Vetéssy Ferenc 143 195 969 7 8 . 370 254 Vezénd k. Károlyi Antal gr. 148 195 8^5 9 8 854 255 Vitka k. Károlyi Antal gr. 114 162 732 22 6 716 256 Zajta k. Maróthy Ferenc 37 39 187 2 ­185 257 Zsadány k. Teleki Ferenc 89 115 593 2 1 592 258 Zsarollyán k. Közb. 70 83 379 •14 5 370 összesen 23 370 28 430 136 545 1 723 1 871 136 693 JEGYZETEK; 5 Alsó Szopor egy része Szolnok me­gyéhez tartozott (Közép Szolnok m. 7). 1913: Szilágy m vtasnádij. 65 Felső Szopor egy része Közép Szolnok megyéhez tartozott (Kö­zép Szolnok m. 79) 1913:Szilágy 107 A helység egy része 1785-ben Kö­zép Szolnok megyéhez tartozott (Közép Szolnok m. 126) 8 Szamosangyalos m., tasnádi j. 111 Nylrmaaa 25 Nemesborauva • 69 Ököritófülpös , Fülpös és Ököritó 122 Komlódtótfalu 28 Csahol c egyesitéséből (1950) 124 Egy megnevezés nélküli pr. adatai­30 Nyírcsászári 72 Garbolc val együtt 32 Csegöld . 73 Nyirkáta 134 Nyirlugos. Egy megnevezés nélküli 34 Egy megnevezés nélküli pr. adatai­val együtt 75 A község egy része 1785-ben Kö­zép Szolnok megyéhez tartozott pr. adataival együtt. A jogi né­pesség száma az eredetiben téve­35 Tiszacsécse (Gyéres, Közép Szolnok m. 94) sen 797 36 Szatmárcseke 80 A község egy része 1785-ben Kö­138 Jánkmajtis, Majtis és Jánk egyesi­38 Cégénydányád, Cégény és Dányád zép Szolnok megyéhez tartozott téséből (1950) egyesitéséből (1912) (Közép Szolnok m, 95) 145 Egy megnevezés nélküli pr. adatai­42 Cégénydányád, Dányád és Cégény 91 Kántorjánosihoz (103) csatolva val együtt egyesitéséből (1912) (1917) 173 Egy megnevezés nélküli pr. adatai­44 Nyirderzs 96 Turistvándi val együtt 46 Az 1-12 éves korú gyermekek szá­ma az eredetiben tévesen 177 98 Jánkmajtis, Járik és Majtis egyesi­téséből (1950) 176 A jogi népesség száma az eredeti­ben tévesen 659 50 Nagyecsed Jánkmajtis, Járik és Majtis egyesi­téséből (1950) 177 Ököritófülpös, Ököritó és Fülpös 54 Egy megnevezés nélküli pr. adatai­103 A hozzácsatolt Iklód (91) adatai egyesitéséből (1950) val együtt nélkül 181 Nyirparasznya 170

Next

/
Oldalképek
Tartalom