Műtárgyvédelem 22., 1993 (Magyar Nemzeti Múzeum)

Könyv- És Folyóiratszemle - Morgós András: A magyar faanyag-konzerválás és -restaurálás bibliográfiája a XX. század eleje és 1992 között

A MAGYAR FAANYAG KONZERVÁLÁS ÉS RESTAURÁLÁS BIBLIOGRÁFIÁJA A XX. SZÁZAD ELEJE ÉS 1992 KÖZÖTT Morgós András Összefoglalás: Mintegy 350 publikáció és restaurátori munka címleírását tartalmazza a cikk. Ezek főként a múzeumi és műemléki terület kiadványaiban jelentek meg, valamint a restaurátor-képzés keretén belül készültek. A bibliográfia magyar szerzők tollából származó írásokat tartalmaz, függetlenül attól, hogy ezek ma­gyar vagy idegen nyelvűek. Mindennapi munkám során sokszor találkoztam a faanyagok konzerválására és res­taurálására vonatkozó, a magyar szakanyagot tartalmazó bibliográfia hiányával. Szeretnék ennek megírásával hozzájárulni mások munkájának segítéséhez és meg­könnyítéséhez. A bibliográfia összeállításánál, amennyire tudtam, próbáltam a teljességre töreked­ni, de bizonyára vannak hiányosságok is az elkészült anyagban. A bibliográfia tartal­mazza a múzeumi és a műemléki terület kiadványaiban megjelent, a faanyagok konzerválásához és restaurálásához kapcsolódó cikkeket és könyveket valamint a res­taurátor-képzés keretén belül elkészült diplomamunkákat, szak- és vizsgadolgozato­kat. A bibliográfia csak magyar szerzők tollából megjelent publikációkat tartalmaz, füg­getlenül attól, hogy ezek magyar vagy idegen nyelven láttak napvilágot. Általában nem tartalmazza a külföldi szerzők magyar nyelven megjelent publikációit, kivéve pár ese­tet. A diplomamunkák, szak- és vizsgadolgozatok kézirata megtalálható a Magyar Nemzeti Múzeum Restaurátor Szakkönyvtárában, valamint a Magyar Képzőművészeti Főiskola Konzervátorképző Intézetében. Adorján Tass: XVIII. századi csontberakásos komód restaurálása Magyar Képzőművészeti Főiskola, Diplomamunka 1986. Kézirat: MNM Restaurátor Szakkönyvtár 14504-86. Agárdi Gáborné: A tari rk. templom Szt. István szobrának restaurálása Múzeumi Műtárgyvédelem 16. KMI, Budapest (1987) 79-88. Bálint Gyula: Bálint Gyula: Bálint Gyula: A faanyagvédelem műemlékeink megóvásában Faipar 5. (1955) 12. Épületek felújításának fakórtani vizsgálatai Magyar Építőipar XI. 2. (1962) 76-80. Épületek védelme fagomba- rovar- és tűzkár ellen Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 1967. 398. p. 247

Next

/
Oldalképek
Tartalom