Állami gimnázium, Munkács, 1904

SG koronázási érme (ezüst). — Halász P. VI. o. t.-tól: I. Károly román kir. 1 len 1874. (ezüst), román 10 bani 1900. (nickel), 50 bani 1834. (ezüst), svájczi 10 rapp (nickel), Viktoria angol kir. 1 penny 1897. (réz), franczia 10 cents. 1871. (réz), 50 cents. 1898. (ezüst), Vilma hollandi kir. 1 cent (réz) és 10 cents. 1898. (ezüst), Sándor bolgár fej. 10 stotniki 1881. (réz) és 1 Lev 1882. (ezüst), Ferdinánd bolgár fej. 10 stotniki (réz), II. Sándor orosz czár 15 kopek 1872. (ezüst) és 2 kopek 1864. (réz), II. Miklós orosz czár 2 kopek 1898. (réz) és 7a kopek 1899. (réz). Amerikai Egy. Államok One Dime 1893. (eziist), Né­met birod. 5 fillér 1901. (nickel), I. Károly wiirttenbergi kir. 1 kr. 1866. (eziist,) Miksa Gandolf salzburgi érsek 3 kr. (ezüst), II. János Kázmér lengyel kir. 1 solidus 1664. (réz). — Nemes G. VI. o. t.-tól: II. Constantius (kis bronz) és I. Constantius (kis bronz). — Balogh K. VI. o. t.-tól: III. Napóleon 10 cents (réz). — Mandel H. V. o. t.-tól: 2 frtos és 5 frtos Kossuth-bankó 2 drb., 2 drb. jeton (réz). — Hajnal B. V. o. t.-tól: Keresztély Ulrík sziléziai hg 3 kr. (ezüst), I. József stájer 3 kr, (ezüst), I. Lipót stájer VI. kr. (ezüst) és 8 drb. XVIII—XIX. századi osztrák rézpénz. — Molnár J. V. o. t.-tól Mária Terézia királyné I. Ferencz nejének koronázási érme (ezüst). — Sárkány B. V. o. t.-tól 3 drb. Kossuth-bankó és 2 drb. kincstári utalvány 1848-ból. — Sárkány Géza V. o. t. t.-tól 1 drb. kereskedő bárcza (aluminium). — Géhl Z. V. o. t.-tól: 1 jeton és IV. István magy. kir. rézpénze. — Kroó P. V. o. t.-tól I. Ferencz rézpénzei 9 drb. — Ivánfy K. V. o. t.-tól: 1 czimjegy (ezüst), Faustina (közép bronz) és 1 játék-pénz (réz). — Pogány F. V. o. t.-tól: János Kázmér lengyel kir. VI. garas (ezüst). — Kiszely Gy. IV. o. t.-tól: svájczi 5 rapp (nickel): — Richter J. IV. o. t.-tól: osztrák 12 kros 1795. (ezüst) és III. Napóleon 10 cents- (réz). — Balogh Gy. III. A. o. t.-tól: 1 gyári bárcza. — Braustein J. III. A. o. t.-tól: I. Ferencz magy. 20 kros. (ezüst). — Tornai J. III. A. o. t.-tól: III. Ágost lengyel kir. garasa 1755. (réz). — Vass K. III. A. o. t.-tól: 1 drb. millenáris jeton (réz). — Gálócsy J. III. A. o. t.-tól: 1 holland garas (ezüst). — Lengyel L. III. A. o. t.-tól: 1 svájczi rapp. (réz). — Dobraj. III. A. o. t.-tól: 1 játék-pénz (réz). — Kosornya J. III. A. o. t.-tól: bolgár 20 és 5 stotniki 2 drb. (nickel). — Henzel J. 111. A. o. t.-tól: II. Frigyes porosz kir. 1 kr. 1752. (ezüst). — Dankulinecz V. 111. o. t.-tól: Egy régi óraláncz lószőrből. — Pataki J. III. B. o. t.-tól: Egy emlékérem (réz). — Dalibor E. III. B. o. t.-tól: 1 drb. jeton (réz). — Richter S. III. B. o. t.-tól: olasz 20 centesimi (nickel). — Fodor K. III. B. o. t.-tól: 1 millenáris érem (bronz). — Makoviczky Z. ll. o. t.-tól: román 5 bani (nickel) és francia 10 cents (réz). — Mandel_ F. II. o. t.-tól: Dalmát és Albán pénz a XVI. századból (réz), Szaniszló Ágost lengyel kir. 1 garas (réz), 1. Lipót magy. 3 kr. (ezüst) és 2 prb. jeton. — Tárczy K. II. o. t.-tól: 2 drb. egyházi jeton. — Komlóssy L. II. o. t.-tól: 1 török pénz (ezüst). — Zatlukál J. I. B. o. t.-tól: II. Oszkár svéd kir. 2 őre, 5 őre, 1 őre (réz), IX. Keresztély dán kir. 2 öre (réz), II. Lajos hessen-darmstadti fej. 1 fillér 1863. (réz), Bréma város 2V2 schwären (réz), II. Sándor orosz czár 2 kopek 1868. (réz) és 5 kopek 1869. (réz), finn 5 pennia 1866. (réz), III. Sándor orosz czár I/ 2 kopek 1889. (réz). — Összesen 105 darab. A történelmi muzeum alapleltúri kimutatása: I. Pénzek 911 drb 553 kor. 00 értékben II. Emlékérmek, Jetonok • 82 „ 86 „ 90 III. Papírpénzek .... • 47 „ 37 „ 20 IV. Levéltár . 10 „ 12 „ 80 V. Régiségtár .... . 68 „ 48 „ 50 Álladék az 1904/1905. tanév végén 1120 drb. 738 kor. 80 fill. Nagyszámú XVII—XlX. századi magyar, továbbá lengyel és vegyes leg­ujabbkori európai pénz-duplumainkat szívesen adjuk cserébe a gyűjteményünk­ből hiányzó pénzfajokért.

Next

/
Oldalképek
Tartalom