Mikó Imre: Nemzetiségi jog és nemzetiségi politika (Budapest, 1944)

MUTATÓK

Berzenczey László 219 Berzeviczy Albert 72, 78, 79, 108, 436 Berzeviczy Tivadar 123 Berzsenyi Dániel 14 Bczerédy László 112 Bethlen István gr. 247, 247, 265, 266, 269, 276, 278, 284, 285, 285, 289, 292, 344, 344, 497, 497 Bethlen János gr. 33 Bethlen Pál gr. 267 Bethlen Sándor gr. 120 Bidermann dr. 11, 72, 109, 342 842, 344 Bihari Károly 172 Binder Károly 220 Bíró Sándor 257 Bizony Ákos 443 Björnson Björnsterne 264, 265 Bleyer Jakab 277, 278, 288, 292, 427, 455 Bob János 31, 31, 32 Bobory Károly 116, 223, 227, 228 Bobrzinsky gr. 268 Boehm Max Hildebert 302, 328, 328 Bohafiel (Boheczel) Sándor 52, 54, 123, 211, 212, 221, 222 Boliac Cézár 65 Bölöny József 282, 300, 300, 301, 338, 406, 465, 468, 468 Boncz Ferenc 336 Bónis Sámuel 102, 112, 118, 120, 122 Borlea Zsigmond 116, 119, 140, 182, 199, 206, 222 Bozóky Árpád 442, 444 Bömches Frigyes 85, 194, 196 Böszörményi László 115 Branovatzky (Branovácsky) Ist­ván 99, 103, 120, 125, 137, 140, 156, 156 178 Brátianu Ionel 270 Brote Jenő 257, 257 Bruckenthal Sámuel br. 30 Bujanovics Gyula 268 Bukovszky György 125, 146 Bürke Edmund 324 Busán Hermann 17 Buttyán László 177 Büza László 347, 348 Canini Marco Antonio 77 Catereu Ilyes 268 Cavour Camillo Benső 77 Chassin Louis 68, 73 Cipariu Timoteiu 54 Clemenceau Georges 257, 346 Concha Győző 319, 330, 330, 331, 334, 334, 335 Coppée François 257 Crainic prépost 36 Cristea Miron 266 Crutescu György 376 Csáky Albin gr. 254, 436, 543 Csáky László gr. 112 Csáky Tivadar gr. 92 Cseh Sándor 120 Csekey István 6, 282, 320, 320, 323, 324, 324, 329, 330, 331, 336, 336, 338, 338, 406, 468, 468, 485, 485, 487, 487, 497, 497^ Csemegi Károly 314, 478 Csengery Antal 112 Csengery Imre 223, 225, 225, 227, 232, 233, 234, 235 Csepreghy László 347, 348 Csernoch János 440, 445, 446 Csernovics Péter 45, 103, 112, 120, 140 Csokonai Vitéz Mihály 14 Csuka Zoltán 43 Cuza Ion Alexandru 76 Czartorisky herceg 64 Czernin Ottokár 270 Cziráky János gr. 237, 238 Czorda Bódog 100, 103, 120, 182, 183, 210 Damián Vazul 446 Dapsy Vilmos 120, 181, 201 Darabant Ignác 31 Darányi Ignác 260 Daxner István Márkus 44, 108, 133 Deák Ferenc 17, 76, 77, 90, 91, 92 93, 98, 100, 102, 104,110, 111, 114, 116, 117, 119, 122, 165, 172, 174, 174, 175, 175, 176, 176, 177, 177, 178, 179, 181, 183, 184, 186, 189, 191, 195, 196, 197, 199, 205, 206, 208, 209, 211, 218, 219, 221, 222, 223, 224, 224, 225, 226, 226, 228, 229, 229,

Next

/
Oldalképek
Tartalom