A nagykállói Kállay-család levéltára II. kötet (Budapest, 1943)

lános parancsa értelmében Szent György ünnepének nyolcadáról (május 1.) Szent Mihály ünnepének nyolcadára (okt. 6.) halasztja. Papíron, zárópecsét darabkáival. (No. 1894.) 1999. 1385. május 8. Visegrád. Garai Miklós nádor azt a bizonyíték-bemutatást, amelyet homonnai Drugeth János mesternek és (egy másik) Drugeth János fiának: Lászlónak a László fia: István által képviselt császlóci László fia: Péter ellenében Szent György ünnepének nyolcadán (május 1.) kellett volna eszközölni, a királynénak az alperesek érdekében kiadott parancsa értelmében Szent Mihály ünnepének nyolcadára (okt. 6.) halasztja. Az oklevelet a nádor Bakó mester protonotarius távol­létében ennek pecsétjével zárja le. Papíron, nyolcszögletű zöld zárópeesét töredékeivel. (No. 1884.) 2000. 1385. június 1. Eger. András mester egri és szepesi [Scepsiensis] kanonok, János egri püspök vicariusa kallói Jánost és Szaniszlót elmarasztalja, mert nem jelentek meg a túri [de Thuri] László által képviselt vasvári Fekech Miklós ellenében. Papíron, zárópecsét ós egy caput sigilli darabjaival. (No. 1877.) 2001. 1385. október 11. Eger. U. a. kallói Demeter fiait: Jánost és Szaniszlót büntetésük két­szeresében elmarasztalja, mert Szent Mihály ünnepének nyolcadán (okt. 6.) sem meg nem jelentek, sem pedig nyugtázó levelet nem küld­tek arról, hogy vasvári [de Vosvar] (Nyírvasvári) Fekes Miklós ellené­hen a 18 márka bírságot lefizették. Papíron, zárópecsét kis darabkájával. (No. 1899.) 2002. 1385. október 13. Buda. Szécsi Miklós nádor, a kunok bírája azt a pert, amelyet a nagy [magnus] Lőrinc által képviselt nábrádi György fia: János indított a panyolai [de Palanya (!)] János által képviselt kallói Mihály és Ubul, Lőkös fia: István, továbbá Imre fia: Domonkos ellen Makód [Mokod] birtok miatt, Szent Mihály ünnepének nyolcadáról (okt. 6.) a felek procuratorainak kérésére Szent György ünnepének nyolca­dára (május 1.) halasztja. Papíron, zárópecsét töredékével. (No. 1897.) 2003. 1385. október 13. Buda. U. a. azt a pert, amelyet a nagy [magnus] Lőrinc által kép­viselt kallói Ubul mester indított az István fia: Orbán által kép-

Next

/
Oldalképek
Tartalom