A nagykállói Kállay-család levéltára I. kötet (Budapest, 1943)

—• fiai : Bcxa, Dénes, Detre, György, Simon és Tamás 33, — ispán 16. — (Iván fia) 21. 23. —, jb. 99. — kalmár 575. — (Keresztes Péter fia) 588-9. —, krassói ispán 92. — (meggyesi Mór fia) 275. — (Nagy) 552. — (nagysemjéni) 665. — (Ördög András fia) 79. — (Simon fia) 33. —, szabolcsi ispán 81. —, székesfehérvári keresztesek kon­ventjének kiküldöttje 826-7. Symonka János 236. Synga, Sinke fia : László 330-1. 335. — fia : Tamás 331. Sinka (hermanszegi Szakállas András fia) 147. 150. Synuk, hn. 955. 962. Sipnok, szn. 314. Syri Pál {sulde-i) 993. Sirok, Syruk, vár 105. Somlyó, Sumlow, hn. 932. —i Pál, újvári alvárnagy 918. Somogy, Sumugy, Somog, Sumug, hn. 390. 393. 397. 600. soproni ispán: Tót Lőrinc 909. Sos János 139. sosd-i, kenéz : Bracan 733. Stephco (István fia) 2. Sugatagteu 51. Sugatagvölgy, Sugatagwelg 51. Sulde, Sylde,Syulde,hn. (Szabolcs vm.) 217. 636. 655. 665. 817-8. 920. 993. Sung fia : János 500. 501. Suuk fia : Pal 22. Suzed (Suztn fia) 51. Suzen fiai : Máté és Suzed 51. Sz Szabó Tamás (kopócsapáti-i) 993. Szabolcs, hn. (Szabolcs vm.) 286, 289­291. 758. 856. 859. — megye hatósága 103. 106. 533. 819. 849. 1008. — megye nemesei 20. — megye szolgabírói 112. 136. 180. 206. 231. 314. 347. 349. 351. 372. 446. 481. 524. 527. 534. 537. 543. 560-1. 601. 633. 637. 646. 651. 664. 669. 679. 684. 698. 703. 706, 710. 764. 807. 809. 906. 914.. —i adószedő : János 1011. —i alesperes, ld. Jakab és Pál balkányi pap (plébános), János semjéni rec­tor. —i alispán, ld. Bereck, Buch, Dezső, Ferenc, Gergely {peech-i), István, Jakab (Péter fia), János (Gothárd fia), László (László fia), László (Mihály fia), Loránd (Vid fia), Lőrinc (kátai), Mihály (Csontos),Mihály (zelemériMihály fia), Miklós, Miklós (Albert fia). Péter, Péter (László fia), Zuárd, —i Balázs 206. —i esküdtek 856. 859. —i főesperes : Dávid 502-3. 654-6. 665. 789. 791. 795. —i ispán, ld. Berzéte Miklós, Dózsa bihari ispán, Iván, Jakab és Pál (Dózsa fiai), Olivér, Sándor. —i szolgabíró, ld. Domonkos (senyői), István (magyi), Jakab (vencsellői), , János (gelsei), János (márki Balog János fia), Konc {tynuk-i), Lőrinc (petri-i), Lukács (marazy-i Gyurk fia),Mihály (bakai),Miklós (magyi). —i ülnökök 993. Szabolcsbáka, ld. Baka. Szaka, Záka, hn. (Ugocsa vm.?) 157. Szakálas András fiai: János, Lőrinc és Sinka (hermanszegi) 147. 150. — László, proc. 962. — Pál (tótkállói) 691. Szakoly, Zokol, Zakói, Zakul, Zakal, Zákaly, hn. 34. 39. 97. 462. 466. 575. 638-9. 754. 849. 854-6. 859. 978. 993. 1020. —i plébános : Mihály 789-91. 795. 865. 958. —i scholaris : Jakab 789. 795. Szalacs, Zaloch, Zoloch, Scálaóh, hn. 73. 75. 199. Szála csmonostor, Zolachmonustora, hn. 1013. Szálka, Zalka (Ipolyszalka?), hn. 11. —, hn. (Tiszaszalka) 1025. Szalmád, Zalmad, hn. 638-9. 678. 944. Szamos, Zomus, Somus, Scomus, Zo­mus, f. 3. 6. 13-4. 217. 241. 308. 342. 344. 765. 817-8. 897. 920. Szamosdara, ld. Dara. Szamosdob, ld. Dob. Szamoskórod, ld. Kórogy. Szamosszeg, Zomuszygh, Sumusszug, Zomusscyg, Zomuszeg, Zamuszug, hn. (Szatmár vm.) 14. 53. 72. 519. 665. —i népek 203. 519. 539. —i pap : András 357. Szamostatárfalva, ld. Tatárfalva. Szaniszló, Zanyzlaw, hn. (Szatmár vm.) 547. 866. — fia : István (kopócsapáti) 993. Szaracén mester 1044., korbáviai püs­pök testvére 9. 10. Szarka Tamás (komorói) 610.

Next

/
Oldalképek
Tartalom