Lelkes György: Magyarország 1903-1912 között törzskönyvezett lakotthelyei a XX. század végén (Budapest, 2001)

FÜGGELÉK

Szarkavár —> Szarkavár (Győr vm. Sokoróaljai j.) 49 Szarkavár —> Szarkavár (Somogy vm. Kaposvári j.) 99 Szarkavárpuszta —> Szarkavár (Győr vm. Sokoró­aljai j.) 49 Szárpataki fűrésztelep —> Szárpataki fűrésztelep (Gömör és Kis-Hont vm. Rozsnyói j.) 47 Szarvasd —> Szarvasd (Tolna vm. Dombóvári j.) 121 Szarvashegy —> Szarvashegy (Máramaros vm. Ökör­mezői j.) 67 Szarvashegy —> Szarvashegy (Zólyom vm. Zólyomi j.) 149 Szarvaspatak —> Szarvaspatak (Zólyom vm. Zólyomi j.) 149 Szarvaspataktorka —> Szarvaspataktorka (Alsó­Fehér vm. Abrudbánya része) 21 Szarvastanya —> Szarvastanya (Szabolcs vm. Dadái felsőj.) 107 Szarvasvölgy —> Szarvasvölgy (Zólyom vm. Besz­terczebányai j.) 147 Szászberek —> Felsőszászberek (Jász-Nagykun­Szolnok vm. Jászsági alsój.) 57 Szászvárbányatelep —> Szászvárbányatelep (Baranya vm. Hegyháti j.) 27 Szatmárhegy —> Szatmárhegy (Szatmár vm. Szatmár-Németi része) 115 Szatymaz —> Szatymaz (Csongrád vm. Szeged része) 42 Szávatanya —> Szávatanya (Kolozs vm. Mocsi j.) 61 Százkút, Százkúttanya —> Százkút (Szabolcs vm. Nyírbogdányi j.) 112 Szebenye —> Szebenye (Abauj-Torna vm. Szikszói j.) 20 Szebeszló —> Szoboszlópuszta (Turócz vm. Turócz­szentmártoni j.) 130 Széchenyilepled —> Széchenyilepled (Somogy vm. Nagyatádi j.) 102 Széchenyitelep —> Széchenyitelep (Pest-Pilis-Solt­Kiskun vm. Váczi j.) 89 Szederhát —> Szederhát (Arad vm. Magyarpécskai j.) 23 Szederkénypuszta —> Szederkénypuszta (Heves vm. Pétervásári j.) 55 Szedinka, Szedinkatanya —> Szedinkatanya (Alsó­Fehér vm. Balázsfalvi j.) 20 Szedmerőczpuszta —> Szedm erőczpuszta (Komárom vm. Udvardi j.) 64 Szeghyháza —> Szeghyháza (Sáros vm. Tapolyi j.) 96 Szegi, Szegipuszta —> Szegipuszta (Zemplén vm. Tokaji j.) 146 Szejkefürdő —> Szejkefürdő (Udvarhely vm. Székely­udvarhely része) 131 Széked —> Külbogyiszló (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. Kalocsai j.) 84 Székelyfüred —> Dobogófürdő (Udvarhely vm. Ho­moródij.) 130 Székelyszáldobosi fürdő —> Székelyszáldobosi fürdő (Udvarhely vm. Homoródi j.) 130 Szekeresbokor —> Szekeresbokor (Szabolcs vm. Nyír­egyháza része) 113 Székipuszta —> Székipuszta (Gömör és Kis-Hont vm. Tornaijai j.) 47 Székkutas —> Vásárhelykutas (Csongrád vm. Hódmező- Vásárhely része) 42 Székpuszta —> Székpuszta (Veszprém vm. Devecseri j.) 135 Székvölgybánya —> Székvölgybánya (Nógrád vm. Fülekij.) 73 Szeleshát —> Szeleshát (Jász-Nagykun-Szolnok vm. Túrkeve része) 60 Szélesmező —> Szélesmező (Temes vm. Temesrékasi j.) 121 Szelestény —> Erdőmeg (Hont vm. Ipolynyéki j.) 56 Szélesút —> Szélesút (Kolozs vm. Bánffyhunyadi j.) 60 Szélsőbokor —> Szélsőbokor (Szabolcs vm. Nyír­egyháza része) 113 Szemcse, Szemcsepuszta —> Szemcsepuszta (Tolna vm. Tamási j.) 122 Szénamái —> Szénamái (Borsod vm. Szendrői j.) 38 Szénásfalvi hegyhát —> Szénásfalvi hegyhát (Bars vm. Garamszentkereszti j.) 29 Szénásvölgy, Szénásvölgypuszta —> Felsőszénásvölgy (Zala vm. Zalaegerszegi j.) 144 Szendpuszta —> Szendpuszta (Somogy vm. Kapos­vári j.) 98 Szénégető, Szengetof —> Szénégető (Sáros vm. Siro­kaij.) 96 Szentágota —> Szentágota (Hajdú vm. Hajdú­szoboszlói j.) 51 Szentandrás —> Szentandrás (Tolna vm. Duna­fóldvárij.) 121 Szentanna —> Szentanna (Szepes vm. Gölnicz­bányaij.) 116 Szentannapuszta —> Szentannapuszta (Szabolcs vm. Ligetaljai j.) 108 Szentaújmajor —> Szentaújmajor (Somogy vm. Csur­gói j.) 98 Szentdemetertanya —> Szentdemetertanya (Gömör és Kis-Hont vm. Tornaijai j.) 47 Szentegát —> Szentegát (Baranya vm. Szentlőrinczi j.) 27 Szentegyedpuszta —> Szentegyedpuszta (Somogy vm. Szigetvári j.) 102 Szentetornya —> Szabadszenttornya (Békés vm. Oros­házi j.) 31 Szentgellértmajor —> Szentgellértmajor (Temes vm. Központi j.) 120 Szentgyörgy —> Külsőszentgyörgy (Pest-Pilis-Solt­Kiskun vm. Kiskőrösi j.) 85

Next

/
Oldalképek
Tartalom