Magyar Nemzetségi zsebkönyv (Budapest, 1905)

II. ABAUJI AG. GYULA (t 1872. Kassa). Neje: szmrecsányi SZMRECSÁNYI Zsófia (t r882. Budapest). Gyermekeik: 1. JENŐ (szül. 1859. Rozgony, t 1890. Budapest), Abauj-Torna vármegye főszolgabirája. 2. VINCZE (szül. 1861. Rozgony), m. kir. honvéd huszárkapi­tány. Neje: hohenvesti báró TÖPLY Fanny. 3. ANNA (szül. 1865. Rozgony). Férje: UDRÁNSZKY József, műszaki tanácsos. 4. GYULA Vendel Pál (szül. 1866. máj. 19. Rozgony), cs. és kir. kamarás. Neje : klobusiczi KLOBUSICZKY Livia (K. János és Hammer Emma leánya). Esküvő: 1893. okt. 14 Budapest. Bir­tokai: Rozgony, Benyék és Haraszt (Abauj várm). Lakása: Zsitva-Ujfalu (Bars várm,). Gyermekeik: a) MELITTA (szül. 1895. máj. 5. Zsitva-Ujfalu (Bars vm.). b) JENŐ (szül. 1896. szept. 28.). c) ILONA (szül. 1897. aug. 17.). d) JÁNOS (szül. 1898. decz. 12.). e) SIMON (szül. 1901. jul. 15.). 5. ZSÓFIA (szül. 1869. Rozgony, f 1899. Kolozsvár). 6. EMMA (szül. 1871. Rozgony). Férje: ippi és érkeserüi FRÁ­TER Jenő, cs. és kir. kamarás, honvéd huszárszázados. Lakás: Kassa. KENDE, (Kölesei.) A Szente-Mágocs nemzetségből százmazik s közös törzs a KÖLCSEY-családdal, a XIV. században válván két főágra. A le­származás szakadatlan az 1251-ben élt KÖLCSEY MÁTÉÍÓI hoz­ható le. Első, okmányilag kimutatható őse KÖLCSE ispán 1181 előtt kapta bizonyára királyi adományban, a Szatmármegyében fekvő Kölcse, Istvándi, Kórod, Csecse, Csekcse, Milota, Czégény stb. birtokokat, s felépíttette a czégényi monostort, s erre tett adományait a király megerősíti 1181-ben, MÁTÉ fia DÉNES fiai­nak pere támadt I. Károlylyal, melyet I. Lajossal is folytattak, s a király 1344. július 4-dikén lemond minden követeléséről, s megerősíti DÉNES fiait az erős bizonyságok alapján a czégényi monostor kegyuraságában, valamint Kölese, Istvándi, Kórod, Cseke, Csecse, Milota, Kömörő, Szekeres, Ököritó' Mácsa és Ete­Tyukodja falvak birtokában. E kegyet meg is érdemelték, mert 1342 43-ban harczoltak a lázongó máramarosi vajda Bogdán

Next

/
Oldalképek
Tartalom