Magyar Nemzetségi zsebkönyv (Budapest, 1905)

F. GYÖRGY kir. jogiigyigazgatósági ügyész (t 1859. jul. 21-én Pest). Neje: PICHLER Mária (f 1890. nov. 15. Budapest). Gyermekeik: I. DÁNIEL (szül. 1827. decz. 9., t 1857. J an- 20- Pest), ügyvéd. LT. MIHÁLY (szül. 1829. szept. 19., t 1899. jan. 23. Budapest), nyug. műszaki tanácsos. Hl. GEORGINA (szül. 1831. nov. 1.). Férje: szandai SRÉTEK Gusztáv f. IV. MENYHÉRT (szül. 1839. jun. 8., t 1859. máj. 15. Pest), orvosnövendék. V. GYÖRGY József Vilmos (szül. 1841. máj. 28.), a pozsonyi kir. jogakadémia igazgatója, nyilv. rend. jogtanár. Neje: jászai BERCZIK Gizella (szül. 1844. nov. 14. Temesvár, B. Pál és Hazay Teréz leánya). Esküvő: 1865. szept. 19. Pest. Gyermekeik: 1. GYÖRGY (szül. 1866. jun. 18. Kassa), kir. közjegyző. Neje: leveldi KOZMA Erzsébet. Esküvő: 1891. szept. 7. Budapest. Gyermekeik : a) GYÖRGY (szül. 1893. máj. 8. Budapest). b) MAGDA (szül. 1896. jun. 2. Budapest). c) ANDOR (szül. 1901. máj. 22. Fiume). 2. GIZELLA (szül. 1867. okt. 12. Kassa). Férje: leveldi KOZMA Andor. Esküvő: 1886. jun. 2. Pozsony. VI. BÉLA (szül. 1847. ápr. 8., f 1892. máj. 19. Pozsony), nyug. miniszteri tanácsos. FIÁTH. (Eörményesi.) Régi nemes család, mely a XV. században már a Szörényi bánság vagyonos birtokos családjai közé tartozott. Ismert törzse EÖRMÉNYESI MIHÁLY, kinek fiai LÁSZLÓ és LAJOS 1480-ban már a FIÁTH nevet vették fel. A család 1468-ban ilj adományt nyer Mátyástól Goliecz, Badurencz, Miraya, Petropnicza, Bokosthicza, Valisvara és Csernacz karánsebesi helységekre, 1489-ben pedig Beken, Polyana és Polyaniczára. Az 1611—1633­ban élt ZSIGMOND szörényi alispánnak BoLDizsÁRtól született unokája JÁNOS Győrmegyébe költözött s nejétől FÓRDŐS Katalin­tól született ÁDÁM nevű fiában terjeszté tovább a ma is virágzó családot. 1688-ban Komárom-, 1698-ban Győrmegye alispánja volt ezen JÁNOS, ki 1727-ben Pozsonyban halt meg, mint hely­tartósági tanácsos. ÁDÁMnak NICZKY Krisztinától született fia volt LÁZÁR.

Next

/
Oldalképek
Tartalom