Magyar Nemzetségi zsebkönyv (Budapest, 1905)

Györké. Esküvő: 1859. jun. 14. Darócz. 2. neje: szmrecsányi SZMRECSÁNYI Ilona Mária Vincentia Georgia Barbara (Sz. Ödön és berzeviczei és kakaslomniczi báró Berzeviczy Mária leánya, szül, 1852. decz. 4. Darócz). Esküvő: 1872. márcz. 9. Darócz. Birtoka és lakása: Györké. Gyermekei 1. nejétől: 1. GYÖRGY András Jenő (szül. 1860. máj. 13. Györké), állam­tudományok tudora, a III. oszt. vaskorona-rend vitéze, minisz­teri osztálytanácsos a földmivelésügyi m. kir. minisztériumban. Lakása: Budapest. 2. ENDRE Gyula Pál (szül. 1861. szept. 2. Györké), állam­tudományok tudora, Abauj-Torna vármegye alispánja. Neje: homrogdi LICHTENSTEIN Malviné (L. József és nagyréti Darvas Malviné leánya, szül. 1873. márcz. 9. Miskolcz). Esküvő: 1890. máj. 12. Miskolcz. Lakása: Kassa. Gyermekük: GYÖRGY András Márton (szül. 1892. szept. 10. Miskolcz). 2. nejétől: 3. ISTVÁN Jenő György (szül. 1872. decz. 31. Kassa), cs. és kir. kamarás, cs. és kir. kapitány a 16. huszárezredben. Neje: hedri HEDRY Klára. Esküvő : 1903. Fiók: ISTVÁN Kálmán György (szül. 1904. okt. 12. Budapest). 4. LÁSZLÓ Ferencz Antal (szül. 1874. okt. 24. Kassa), cs. és kir. kamarás, m. kir. honvéd huszárfőhadnagy a 6. huszár­ezredben. 5. JENŐ Emma Albin (szül. 1876. márcz. 17. Kassa), cs. és kir. kamarás, m. kir. honvéd huszárfőhadnagy az 1. huszár­ezredben, 6. MÁRIA Jozefa Piroska (szül. 1877. márcz. 31. Györké). 1. ANNA Ilona Mária (szül. 1882. jul. 24. Györké). 8. ILONA (szül. 1888. jun. 26. Györké, t 1891. márcz. 28. Györké). 9. ZSÓFIA (szül. 1888. jun. 26. Györké). 2. ÁG. MENYHÉRT említett fia MiKLÓstól származik, kinek fia ELEK (szül. 1755. jul. 17. Nagy-Rákó), ennek fiai pedig (a magtalanul elhunytakon kívül) ÁGOSTON, JÓZSEF és ADOLF voltak. ÁGOSTON (szül. 1782. Divék, Túróczm., + . . .). Neje: beniczei és micsinyei BENICZKY Margit Róza (B. József és Beniczky

Next

/
Oldalképek
Tartalom