Magyar Nemzetségi zsebkönyv (Budapest, 1905)

vm.j, f 1854. jan. 31., S. József és kékesi Raikovics Júlia leánya). Esküvő: 1830. jun. 4. 2. neje: felsőeöri PYRKER Johanna (szül. 1823., f 1876. Nagyszeben, P. Imre és Bogdán Róza leánya). 3. neje: Mihályi MIHÁLCSIK PEÖRZSEÖL Borbála. Gyermekei 1. nejétől: 1. ALEXANDRIN Cassandra (szül. 1831. ápr. 21. Nádasd). Férje: körösszegi és adorjáni gr. CSÁKY Rudolf. 2. ÁGOSTON (szül. 1833., t) 3. ÁRPÁD (szül. 1835., t)­4. ELEMÉR (szül. 1844. jul. 15. Nádasd), nyug. m. kir. honvéd­ezredes. Neje: tolcsvai KORÁNYI Anna (K. Frigyes és tolcsvai Bónis Malvin leánya). Esküvő: 1886. jan. 11. Lakás: Budapest. 5. NATÁLIA (szül. 1848. nov. 28.). 1. férje: csébi MÁRFFY Géza (M. Károly és Melczer Karolin fia). 2. férje: bárczai BÁRCZAY András (B. Ferencz és Bernáth Klára fia). 3. férje: nagyréthi DARVAS Imre (D. Antal és Karpi Erzse fia). 2. nejétől: 6. ALADÁR (szül. 1862.). Neje: rajki VAS Ilona Piroska (szül. 1868. jan. 7. Eger ; V. Lajos és Blaskovics Mária leánya). Es­küvő: 1889. máj. 4. Eger. Fiók: ALADÁR Elemér György (szül. 1890. jan. 19. Eger). IV. MÁRIA (szül. 1826., t 1830.). II. PÁL ÁGA. (Ifjabb ág.l I. PÁL (szül. 1837. jan. 13. Szacsur). Neje: nagykanizsai és karászi SZERVICZKY Ilona (szül. 1843. nov. 2. Tokaj, Sz. György és berzai Takácsy Katalin leánya). Esküvő: 1863. jul. 26. 1. ZOLTÁN (szül. 1864. nov. 21. Homonna), m. kir. belügy­miniszteri segédtitkár. Neje: köröstarcsai TÖRÖK Márta (f 1900., T. Ferencz altábornagy és köröstarcsai Veér Márta leánya). Esküvő: 1894. aug. 18. 2. GIZELLA (szül. 1867. jan. 2. Szacsur). 3. JOLÁN (szül. 1868. decz. 26. Szacsur). 4. SÁNDOR (szül. 1869. decz. 26. Szacsur), ny. m. kir. honvéd­huszárfőhadnagy. 5. IZABELLA (szül. 1874. aug. 28. Tohol). n. ELEK (szül. 1846.). 1. neje: PUZA Emma (t 1882.). 2. férje: TAMÁS Erzsébet. Esküvő: 1883. (Elváltak.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom