Magyar Nemzetségi zsebkönyv (Budapest, 1905)

Az i. czímer: balra dőlt kék paizsban arany koronából ki­emelkedő karnélküli aranykos-szarvú nőtörzs, fején feltűzött szőke haj. Sisakdísz: a paizsalak. Foszlány mindkét felől: vörös-kék. A 2. czímer: jobbra dőlt kék paizsban jobbra fordult, de szembe néző oroszlán jobb előlábával a vérző jobb szemén át­lőtt vetőnyilat tartja. A paizsot arany sárkány övezi. Sisakdísz : a paizsalak. Foszlány: arany-kék mindkét felől. A 3. czímer: kék paizsban koronából kinövő karnélküli mez­telen nő hosszú aranyhajjal, fején kis kecskeszarvakkal. Sisak­dísz : a paizsalak. Foszlány ezüst-vörös, arany-kék. A ma használt czímer: kékkel és vörössel vágott paizs jobb felében az arany koronából kiemelkedő aranyszarvas nőtörzs, a bal vörös felében a szemén nyíllal átlőtt oroszlán. A paizsot arany sárkány övezi. Két sisak. Az elsőnek dísze: a paizsbeli nőalak; a másodiké : kékszínű országalma. Foszlány jobbfelől: kék-vörös; balról: arany-kék. A két sisak között egy nyolcz­szögletű aranycsillag. A jelenleg virágzó nemzedék FERENCZÍŐI származik, kinek fiai közül SÁNDOR (szül. 1740., t 1799) az idősebb, PÁL (1783.) az ifjabb ágat alapította. I. SÁNDOR ÁGA. GYÖRGY (szül. 1773., t 1832. decz. 22.). 1. neje; péchujfalusi PÉCHY Klára (szül. 1753., t *799-)- Esküvő: 1778. jan. 11. 2. neje: udvarnoki RHOLLY Anna (szül. 1784., f 1829. nov. 28. Nádasd., R. Mihály és péchujfalusi Péchy Klára leánya). Es­küvő: 1800. jul. 3. Bajor (Sáros vm.). Gyermekei 1. nejétől: I. FRANCZISKA (szül. 1799., t 1875. Őrös [Borsod vm.]). Férje: kellemesi MELCZER János, cs. és kir. kamarás (f 1878.).. 2. nejétől: II. ÁGOSTON (szül. 1801. Kassa, f 1855. szept. 16.). Neje: reg­liczi báró LUZSÉNSZKY Amália, (L. Pál és szirmai Szirmay Róza leánya). Gyermekeik: 1. ILONA (szül. 1835.). Lakás: Budapest. 2. RÓZA (szül. 1836.). Férje: HEGEDŰS Lajos. Esküvő: 1884. Lakás: Kassa. 3. ÁGNES (szül. 1838. f)- Férje: ZÁBRÁSZKY Ottó (Z. Józset és pazonyi Elek Antónia fia). Lakás: Budapest. k. GYÖRGY (szül. 1841., t I 843-)­HL SÁNDOR (szül 1804. jul. 7., t 1879. jul. 4.). 1. neje: báró SCHUSTER Natália (szül. 1811. jun. 3. Dés [Szolnok-Doboka

Next

/
Oldalképek
Tartalom