Magyar Nemzetségi zsebkönyv (Budapest, 1905)

Gyermekeik: 1. LAJOS (szül. 1852. nov. 17. Komárom), cs. és kir. kamarás, Liptó- (1890—1900.) és Árva- (1896—1900.), 1900-tól Zólyom vár­megye főispánja. Neje: vásonköi gróf ZICHY Ludovika (szül. 1853. jan. 16. Tischnovitz, f 1892. máj. 17. Z. Gábor, cs. és kir. kamarás és br. Schell-Vittinghoff Zsófia leánya). Esküvő: 1890. nov. 18. Bécs, a fogadalmi templomban. Birtoka: Koltha. La­kás : Beszterczebánya. Gyermekük: LÁSZLÓ Miguel Mária Lajos Zsófia Gábor István (szül. 1891. szept. 26. Koszanicza-Szent-Péter). 2. ISTVÁN Imre Gergely (szül. 1859. márcz. 13. Koltha). Neje: JAROSS Evelin Karolin (szül. 1860. szept. 24. Csehi). Esküvő: 1884. febr. 25. Csehi. III. ANNA (szül. . . ., | . . .). Férje: DIENSTL Ede, cs. kir. tábornok. LÁNCZY. (Lánczi.) Azon kevés családok egyike, mely már a XIII. században birt birtokát ma is birja. 1298-ban LÁNCZY Péter fiai JAKAB, JÁNOS és DOMOKOS átengedik Lánczon az apjuk által már át­adott fetekényi földet HERMÁN fiainak. A családot JAKAB tartá fenn, a kitől a leszármazás szakadatlan jön le napjainkig. Ösi birtoka a családnak Láncz, melyre 1560-ban uj adományt is nyer a család, egyúttal a radványi, szemerei, pólyi, kéri és szakolyi javaira. GERGELY 1612-ben Abaujmegye követe volt, fia GERGELY pedig 1634-ben alispánja. Kiváló tagja volt még a családnak JÓZSEF, ki 1763-ban született, 1809-ben kir. táblai ülnök, utóbb hétszemélyes táblai biró és Békésmegye főispánja s valóságos belső titkos tanácsos lett. Czímere: Kék paizsban zöld mezőn sisakos, vasinges vitéz veres nadrágban, sárga csizmában, a kezeiben levő dárdát a vele szemben ágaskodó fekete medve torkába döfi. Sisakdísz: a medve növekvően. Foszlány: kék-arany, vörös-ezüst. A család róm. kath. volt, a jelenleg élő utolsó Lánczy-sarj ev. ref. lett. I. JAKAB (szül. 1807. ápr. 24., t 1888. decz. 14. Felső-Láncz, Abauj-Torna várm.). Neje : márkus- és batizfalvi MÁRIÁSSY Szi­dónia (szül. 1820., t 1898. okt. 9. Kassa, M. Zsigmond és Szon­tagh Mária leánya). Gyermekeik: 1. JOLÁN-MÁRIA-EMILIA (szül. 1841. decz. 15., t 1870. jul. 8. Budapest).

Next

/
Oldalképek
Tartalom