Magyar Nemzetségi zsebkönyv (Budapest, 1905)

vörös sas-rend III. oszt. lovagja. Neje: giundanoi STKADA Eugénia Gizella (szül. 1858 nov. 26. S. Rudolf és Hegyesssy Vilma leánya). Esküvő: 1879. okt. 14. Budapest. Birtoka: TJj­puszta, Kis-Igmánd. Gyermekei: aj ELLA Zsófia Borbála Vilma (szül. 1881. jul. 17.). b) II. DÉNES Kálmán Ignácz Rudolf (szül. 1882. jul. 2.), joghallgató, cs. és kir. tart. tüzérhadnagy. c) II. JENŐ páduai Antal Mária (szül. 1893 máj. 4.), 6. IDA Zsófia Ilona (szül. 1843. jan. 13. Budapest). II. II. MÁTYÁS (szül. 1815. febr. 25., \ 1861.). Neje ; PIZZIGALLI Erzsébet f. Birtokai: Ontopa, Ersek-Leél, Gadócz Komárom várm. Gyermekei : 1. VILMOS (szül. 1844. febr. 12., t 1893. aug. 21. evang. ref.), az udvardi járás főszolgabirája. 1 neje: PANN Hermin (szül. 1853. okt. 20.). Esküvő: 1869. okt. 18. (elvált). 2. neje: földvári és bernátfalvi FÖLDVÁRY Jolán (ev. ref., szül. 1845. jan. 14). Esküvő: 1875. ápr. 14. Gyermekei 1. nejétől : a) X. ISTVÁN (szül. 1870. aug. 20. r. kath.), m. kir. honvéd főhadnagy. Lakás : Székes-Fejérvár. 2. nejétől: b) ERZSÉBET (szül. 1876. febr. 1.). Férje: szentmiklósi NÓVÁK Ferencz kir. mérnök. Esküvő: 1897. au g- 2 3 Budapest. c) AURÉL (szül. 1879. febr. 4.), m. államvasuti mérnök, Budapest. 2. MÁRIA (szül. 1845. máj. 30.). Férje: LOSONCZY Ödön curiai biró. Esküvő : 1867. Budapest. 3. TERÉZIA (szül. 1846.). Férje: NAGEL Arnold nyug. m. kir honvéd alezredes. Esküvő: 1874. Győr. 4. III. MÁTYÁS Vincze (szül. 1848. febr. 24., t 1888. jun. 12), törvényszéki biró. Neje: KESZTLER Mária (Kesztler János és Borghesi Mária leánya). Esküvő: 1875. febr. 22. (Másodszor férjhez ment 1896. máj. 4. Madarassy Pál ülnökhöz, Komárom.) Gyermekei: a) VIII. FERENCZ (szül. 1880. jan. 27.), m. kir. honvéd­hadnagy, Székes-Fejérvár. b) IV. KÁLMÁN József (szül. 1883, febr. 24.). c) XI. JÁNOS (szül. 1885. decz. 8.). d) IV. ANDRÁS (szül. 1887. jul. 15.) 5-, JOHANNA (szül. 1856). Lakás: Budapest. <

Next

/
Oldalképek
Tartalom