Géresi Kálmán: A nagy-károlyi gróf Károlyi-család oklevéltára harmadik kötet (Budapest, 1885)

— Máté: 1499. 23., — Menyhért ba- I joni udvarbíró: 1571. 230.— Mihály egri vitéz: 1563. 200., — Péter: 1561.194. Baloghfalva, de — : 200. Balotafalva b. Szatmár m. 292. Balsai Benedek deák : 1512. 50. Bálványosi várnagy : Dávidházy Ger­gely 1499. 22. Bán Anna, Zeberdíni Horváth János özvegye : 1582. 252., végrendelete : 269. 282. I Bán Mihály: 1554. 168. Banchay Anna, Bessenyei Györgyné : | 1537- I21­Banchy János: 1590. 284. Bánfy István (Alsólindvai) főétekfogó : j 1563. 203., — László ^Alsólindvai) zalai főisp. kir. föajtónálló : 1548— 1564. 148. 154. 188. 203. 204., — Fe­rencz (Losonczi) : 150g—1513- 40. 41. 44- 45- 53' leánya Zsófia, Károlyi " Lancz Lászlóné : 1519. 71.,— István (Losonczi) és neje Károlyi Katalin : 1595- 313- 314-. — György (Nagy­mihályi) özvegye Buthkai Ilona: 1501. 30., •— Anna, Csaholyi Boldizsár öz­vegye : 1549. 151., — Anna, Chywli Pekry Miklósné : 1555. 170., — Mik­lós leánya Katalin : 1557. z 7^-> — Sándorné, Kállay Anna : 1549. 153. Bánhalma b. Heves m. 95. Bánházy János szatmári alispán : 1498. 17- . • Bánk f. Bihar m. 194., —1 erdo : 194. Bánrévy Péter: 1561. 198. Bánya, meleg fürdő Váradon : 248. Baranyai Bálint (Eccheni) ítélőmester : 1578. 248. — Mátyás : 1590. 278. Barkóczy Lászlóné, Ráskay Katalin : I578- 245. Barla Gergely : 1499. 23. Barlabásy Mihály kir. ember : 1517.62. 1 Barlafalva b. Szatmár m. 292. Barna János kir. ember: 1557. 182. Bárson Demeter : 1566. 213. Bartha János és Péter: 1501. 29. Básthy László : 1596. 317. Bathaháza, de — : 65. Bathiai Miklós egri prépost : 1518. 70. Báthory István erdélyi vajda, ország­bíró, székelyek ispánja : 1492. 3. 4.,— j András özvegye Juliana, fiai : György, j István és András 1499—1511. 23. 27. j 46., — András szatmári főispán : 1508—1517. 39- 52. 62., — István ná­dor és temesi főispán : 1522—1528. 81. 82. 100., — Bertalan (Somlyai) szatmári főispán : 1536. 116. 119., — András országbíró, Szabolcs és Szat­már m. főisp. 1540—1563. 130. 140. 155. 168. 170. 171. 203. — András, Kristóf és János (Somlyaiak) : 1557. | 178., — György, Szatmár- Szabolcs­Közép-Szolnok- és Kraszna m. főisp. 1556—1557.174.180., — István, György fia: 1556^-1557. J 74- r 7 8-. — István (Somlyai) országbíró, Szatmár- Sza­bolcs- és Somogy m. főisp. 1580— 1 595- 2 49- 277. 284. 282. 285. 300. 308. 312. 313., — Istvánné, Bebek Zsu­zsanna : 1587. 260., — Anna (Som­lyai), előbb Dragfy Gáspár- majd Homonnai Drugeth Antal özvegye, Báthory Györgyné: 1548—1566. 145. 163. 174. 178. 215., — Kristóf (Som­lyai) erdélyi vajda, székelyek ispánja : 1579. 246., — Miklós országbíró, szat­mári és szabolcsi főispán : 1567—1576. 218. 229. 231. 233. 234. 238. 240. 243., — Zsigmond ^Somlyai) erdélyi vajda, székelyek ispánja : 1566—1589. 215. 260. 264. 274., — Ferencz (Szaniszlófi) : 1589. 272., — Elekné : 1588. 266., — Zsófia, Vetésy Gáspárné, török fog­ságban: 1594. 312. Batiz b. Szatmár m. 248. 292. Bátor város : 9. 29. 171. Battyányi Kristóf főpohárnok : 1563. 203.,— Perpétua, Szerdahelyi Dersfy Miklós özvegye : 1538. 123. Bay Mihály: 1593—1594. 309. 311. Bazíni és Szentgyörgyi Péter gróf, er­délyi vajda, székelyek ispánja : 1499. 21. 22. 26. Bazsó Farkas : 1576. 239. Beatrix, Corvin János neje : 1503. 34. Bebek János (Pelsőczi) : 1518. 65., — Ferencz és neje Ráskay Dorottya : 1548—1550. 148. 154., — Ferencz fia György : 1548. 148., — Györgyné, Pathóczy Zsófia: 1563. 200., — Zsu­zsanna, Báthory Istvánné : 1587. 2C0., — Judith, Kendy Ferenczné : 1587. 260. Bécs megszállása : 143. Becsk (Bechk, Beczk, Bechky) Sebes­tyén (Szántai) : 1520. 72., — György leányai : Hedvig, Károlyi Lászlóné 1525. 86., Katalin, Esztári Jánosné 1512. 50., — István: 1550—1566. 155. 162. 215., — György: 1590—1599. 276. 320. Bedegi Nyáry : 1. Nyáry alatt. Bégányi Ferencz kir. ember : 1492. 4. Békató b. Tolna m. 43. 204. 206. Beke Jakab pesti polgár: 1492. 2. Beken András, Boldizsár és Gáspár (Mikófalviak) : 1557—1563. 182. 200. Bekeni Benedek ítélőmester : 1525. 87. Békés megyéből Biharba átcsatolt bir­tokok : 14. Belényesi praedicator : Imre 1586. 259. Béli Pál : 1590. 284. Bêliez b. Nyitra m. 101. Belna, de — : 200. Beitek (Bewlthcwk) város: 292., b. Sza­bolcs m. 153. Bélteki Dragfy : 1. Dragfy alatt. Belzelind b. Zaránd m. 262. Bell yen, de — : 200. Bellyeny Albert kir. ember : 1563. 200., — László: 1583. 255. III. köt. 39

Next

/
Oldalképek
Tartalom