Géresi Kálmán: A nagy-károlyi gróf Károlyi-család oklevéltára harmadik kötet (Budapest, 1885)

\ CODEX DIPLOMATICUS COMITUM KÁROLYI DE NAGY-KÁROLY A NAGYKÁROLYI GRÓF KAROLYI CSALÁD OK LEVÉLTÁRA. A CSALÁD MEGBÍZÁSÁBÓL KIADJA GRÓF KÁROLYI TIBOR, SAJTÓ ALÁ RENDEZI GÉRESI KÁLMÁN. HARMADIK KÖTET. OKLEVELEK ÉS LEVELEZÉSEK 1491 -— I ÓOO. BUDAPEST, 1885. FRANKL1N-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA. \ A harmadik kötethez három színes- és három phototypikns mű­melléklet van csatolva, 9

Next

/
Oldalképek
Tartalom