Felhő Ibolya: Az úrbéres birtokviszonyok Magyarországon Mária Terézia korában. Dunántúl (Budapest, 1970)

Somogy megye

Antal, Ányos Ignác, Kovács József, Árvái László. 206. Egy 1 1/4 telket két jobbágy használ. 210. A Relatio Malik Ferencet ós „számos más Foky"-t is birtokosként említ. 214. A Szt. Péter és Pálról elnevezett óbudai prépost­ság a török megszállás után gyakorlatilag meg­szűnt, csak mint önálló jogi személy létezett. Javadalmasa a Központi Szeminárium (Semina­rium Generálé) volt. 224. Birtokosok: Tevely,Antal, Gömbös Tamás, Pados János, Börsönyi Ádám, Bárány Pál, Tulmon Dániel utódai. 227. Kisebb birtokosok: Vasdinnyey Ferenc, Deső József, Vasdinnyey Mihály, Vasdinnyey György, Thury László, Vasdinnyey Gábor. — Á 9 pont Vasdinnyey Juditot is birtokosként említi. 233. Csak egy úrbéres szabad, a többi örökös. 246. Kisebb birtokosok: Boronkai Ferenc, Wlassics Zsigmond, Babics Pál. 247. Birtokosok: Király József, Sághy Dániel, Soms­sich Antal, Szili Ádám, Wlassics János ós mások. 255. Birtokosok: özv. Jankovics Antalné, Bárány András, Viza István, Somogyi János, Fekete Ferenc, Czinderics György. — A Relatio még Trahnyák Jánost és Sándort, Nagy Józsefet és Babics Józsefet is birtokosként említi. 259. Birtokosok: br. Majthónyi János, br. Révai Eleknó, Lengyel Imre, Saller István, felsőbüki Nagy Benedek, özv. Baranyai Imréné, Vrancsics Pál, Móréi Lajos, Mérei Antal, Mérei István, Spisics Sándor, Gusics Imréné, Nitrai Sándorné, Szulovszky Gáspár és András, Bona Gáspár, Illyés Ferenc, özv. Mérei Károlyné. 266. A község úrbéri tabellája hiányzik, az adatokat a kancelláriai összesítőből közöltük. 267. Az urbárium magyar nyelvű, de a szerződés szláv. 268. A rét-illetőség Jankovics Antalné birtokán 12 kaszás, a többi földesúrnál 10 kaszás. 274. Kisebb birtokosok: Bosnyák Mártonné, Niczky Judit, özv. Jankovics Antalné. 281. 1 egésztelket három jobbágy használ. 283. A 9 pont még Malik Ferencet ós Somogyi Józsefet is a birtokosok közt említi. 285. Kisebb birtokosok: özv. Baranyai Imréné, Vran­csics Pál. 287. Kisebb birtokosok: CsányiImre,CsányiGyörgynó. 288. Birtokosok: Bárány Pál, Benkő Sándor, Bersenyi István, János és Benedek, Takács József. 289. Birtokosok: Lengyel Imre, özv. LengyelGáspárnó, Lengyel Borbála, Nedeczky Károly utódai, Vran­csics Pál. 291. A Batthyány-birtokrész tabellája az eredetiben Szörény összeírása mellett található. 294. Csak két úrbéres szabad, a többi örökös. 295. Csak két jobbágy szabad, a többi örökös. 297. A Jankovics birtokon az urbárium magyar nyelvű, a Festetics-birtokon szláv. — Kisebb birtokos: Festetics Kristóf.

Next

/
Oldalképek
Tartalom