Az Országos Magyar Gyűjteményegyetem kiadványai II. ciklus I. füzet (Budapest, 1931)

4. Jegyzőkönyv a Tanács 1931. május 7-iki teljes üléséről

Budapest Székesfőváros tanfelügyelője, Petri Pál dr. államtitkár, Pogány Móric építész, Procopius Béla dr. nyug. rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter, Radisich Elemér dr. miniszteri osztálytanácsos. Rácz Kálmán dr. miniszteri tanácsos, Reiner János dr. egyetemi ny. r. tanár, a Szent István Akadémia főtitkára, Rerrich Béla dr. műépítész, Róth Miksa festőművész, Rust József, Sidló Ferenc szobrász­művész, Schwöder Ervin dr. h. államtitkár, Szily Kálmán dr. h. államtitkár, Tihamér Lajos dr. miniszteri tanácsos, Tormay Cecil, Ugrón Gábor dr. orsz. képviselő, Voinovich Géza dr., Zelovich Kornél műegyetemi tanár, gróf Zichy Rafaelné, Ybl Ervin dr. miniszteri osztálytanácsos s ezeken kívül a gyüjteményegyetemi és más intézetek, tudományos társulatok, valamint a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium igen nagy számban megjelent tisztviselői és kiküldöttei. Távolmaradásukat kimentették: Angyal Dávid dr. nyug, egyetemi ny. r. tanár, a Bécsi Magyar Történeti Intézet igazgatója, Bozóky Géza dr- a szegedi egyetem rektora, Ecsedi István dr. a Debreceni Déri Múzeum igazgatója, Farkas Gyula dr. egyetemi tanár, a Berlini Collegium Hungaricum kurátora, Gabányi János tábornok, Huszár Károly az Országos Társadalombiztosító Intézet elnöke, Károlyi Árpád dr. államtitkár, a bécsi magyar intézetek kurátora, Laczkó Dezső c. tankerületi kir. főigazgató, a Veszprémvármegyei Múzeum igazgatója, Pasteiner Iván dr. a buda­pesti Egyetemi Könyvtár, az Orsz. Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központ igazgatója. Jegyzőkönyvvezető: Hegedűs István gyüjteményegyetemi főtitkár. 1. Elnök a jelen jegyzőkönyvhöz mellékelt beszámolóbeszéd elmondásával a Gyüjteményegyetem II. cikluskezdő teljes ülését megnyitja. 2. Dr. Végh Gyula, az Országos Magyar Iparművészeti Múzeum főigazgatója, mint a Gyüjteményegyetem 1929—30. évben volt ügyvezető-alelnöke beszámol két évi műkö­déséről a jelen jegyzőkönyvhöz mellékelt beszédében A beszámoló jelentést a teljes ülés tudo­másul veszi. 3. Dr. Csánki Dezső államtitkár, az Országos Levéltár főigazgatója, 1931 január 1-től kezdve a Gyüjteményegyetem ügyvezető alelnöke a jelen jegyzőkönyvhöz mellékelt beköszöntő beszédet mondja, melyet a teljes ülés nagy helyesléssel fogad. 4. Dr. Mágocsy-Dietz Sándor tanácstag az elhangzott beszédek kapcsán indíttatva

Next

/
Oldalképek
Tartalom