Az Országos Magyar Gyűjteményegyetem kiadványai IV. füzet (Budapest, 1927)

AZ ORSZÁGOS MAGYAR GYÜJTEMÉNYEGYETEM KIADVÁNYAI. IV. FÜZET. TARTALOM i LAP 1. Dr. Hóman Bálint egyet. ny. r. tanár, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója ügyvezető-alelnöki beszámoló beszéde 1. 2. Dr. Petrovics Elek, az Orsz. Magy. Szépművészeti Mú­zeum főigazgatója beköszöntő beszéde 8. 3. Jegyzőkönyv az Orsz. Magy. Gyüjteményegyetem Tanácsá­nak 1927. január 8-án tartott teljes üléséről 14. 4. Szabályrendelet a Gyüjteményegyetem alkalmazottainak mellékfoglalkozása tárgyában 17. 5. Szabályrendelet a M. Kir. Vallás- és Közokt. Miniszté­rium Orsz. Tanügyi és Pedagógiai Könyvtárának szer­vezetéről 19. 6. Szabályrendelet a Magyar Biológiai Intézet szervezetéről 20. 7. A Bécsi Magyar Történeti Intézet házi- és ügyrendje .. 22. 8. A Gyüjteményegyetem alkalmazottainak rangsora .. .. 24. NYOMATOTT A KIR. M. EGYETEMI NYOMDA 350 ÉVES JUBILÁRIS ESZTENDEJÉBEN BUDAPEST. 1927

Next

/
Oldalképek
Tartalom