Kovacsics József: A történeti statisztika forrásai (Budapest, 1957)

Angol nyelvű összefoglaló

TARTALOMJEGYZÉK Péter György : Előszó 3 Kovacsics József: Bevezetés a történeti statisztika forrásainak tanulmányozásába ... 5 Bakács István: A dicalis összeírások 51 Ha Bálint: A dézsmajegyzékek mint a történeti statisztika forrásai ...,,„ 82 Maksay Ferenc: Urbáriumok 119 Dávid Zoltán: Az 1715—20. évi összeírás 145 Felhő Ibolya: A Mária Terézia úrbérrendezése során készült adatfelvételek 200 Acsádi György: Az 1784—85. évi népszámlálás és az ezen alapuló népességnyilván­tartások 224 Bottló Béla: Az 1828. évi országos összeírás 242 Trócsányi Zsolt: Erdélyi összeírások 273 Thirring Gusztáv f: A városok népességének 1848. évi összeírása a soproni „Nép­számlálás" és főbb eredményei tükrében 309 Bibliográfia 339 a) Levéltári tájékoztató 339 b) Kéziratos anyag 343 c) Könyvbibliográfia 351 Történeti statisztikai táblázatok 368 Bevezető megjegyzések 368 I. Visszatekintő országos adatok 370 II. A népességszám területi alakulása 386 III. Népességösszeírások és nyilvántartások főbb adatai 399 IV. Népmozgalmi táblázatok 401 V. Egyéb táblázatok 406 A tanulmányokban előforduló fontosabb fogalmak magyarázata 417 Névmutató 423 Helynévmutató 427 Orosz nyelvű összefoglaló 436 Angol nyelvű összefoglaló 446

Next

/
Oldalképek
Tartalom