A történettudomány szolgálatában. Tanulmányok a 70 éves Gecsényi Lajos tiszteletére (Budapest-Győr, 2012)

Tanulmányok - III. - Molnár András: Deák zalai tisztelői. A Deák Ferenc nevelési alapítvány első évtizede (1840-1850)

Batthyány Fülöp herceg (1781-1870), a kanizsai uradalom birtokosa, Vas vár­megye örökös főispánja, Körmend (Vas megye) Batthyány Imre gróf (1781-1874), a Hétszemélyes tábla bírája, főlovászmester, 1824-től Zala vármegye főispáni helyettese, 1835-től rendes főispánja, Szabadbattyán (Fejér megye) Batthyány Károly gróf (1799-1852), a szentgróti uradalom birtokosa, 1848-ban nemzetőr őrnagy, ellenzéki, Szentgrót Batthyány Zsigmond gróf (1810-1891), földbirtokos, dzsidás főhadnagy, cs. kir. kamarás, Csákány (Vas megye) Bertalan Pál (7-1843), 1810-től 1819-ig a lövői járás alszolgabírója, 1819-től 1843-ig ugyanott főszolgabíró, Kozmadombja Bertha Ignác táblabíró, 1832-től Vas vármegye másodalispánja, Zala megyei táblabíró és birtokos, Rábahídvég (Vas megye) Bessenyey Barnabás (1808-1847), táblabíró, 1831-től 1837-ig a kapornaki járás esküdtje, 1837-től 1840-ig ugyanott alszolgabíró, ellenzéki, Szentmihály Bogyay György táblabíró, Csabrendek Bresztyenszky Béla (1786-1851), bölcsészdoktor, tanár, 1838-tól tihanyi apát, Tihany Chepely József okleveles mérnök, táblabíró, 1837-től 1849-ig Zala vármegye másodmérnöke, ellenzéki, Nemespécsely Chernél Ignác (1807-1894), ügyvéd, táblabíró, nagykanizsai uradalmi ügyész, ellenzéki, Nagykanizsa Chinorányi Boldizsár (1782-1863), táblabíró, 1828-tól 1834-ig a kapornaki já­rás főszolgabírója, ellenzéki, Nagykanizsa Chinorányi József táblabíró, 1839-től 1841-ig a kapornaki járás gyámi szolgabí­rója, Nagykanizsa43 Csány Elek (1810-1847), Csány László unokaöccse, táblabíró, 1834-től alszolga­bíró, 1840-től 1844-ig pedig főszolgabíró a kapornaki járásban, ellenzéki, Alsócsány Csány László (1790-1849), kilépett cs. kir. huszártiszt, táblabíró, a zalai liberá­lis ellenzék pártvezére, 1848/1849-ben kormánybiztos majd miniszter, Alsócsány Csertán Sándor (1809-1864), ügyvéd, táblabíró, 1831-től 1834-ig Zala várme­gye másodalügyésze, azután uradalmi ügyész, ellenzéki, 1848/1849-ben zalai kormánybiztos és országgyűlési képviselő, Nemesapáti Csesznák János, ügyvéd, táblabíró, 1834-től 1837-ig Zala vármegye másodal­ügyésze, 1837-től 1840-ig a muraközi járás alszolgabírója, konzervatív, Dekanovec Csillagh Lajos (1789-1860), táblabíró, 1825-től 1829-ig az egerszegi járás alszol­gabírója, 1830-tól 1834-ig ugyanott főszolgabíró, 1837-től 1848-ig Zala vármegye másodalispánja, 1848/1849-ben első alispán, ellenzéki, Beke- háza DEÁK ZALAI TISZTELŐI 385 43 Halála után az özvegye, Bertalan Jozefa támogatta az alapítványt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom