Hargitainé Báczy Orsolya: Az országos községi törzskönyvbizottság iratai : Betűrendes mutató (Budapest, 1979)

Gopcsa László dr., Vallás- és Közoktatásügyi Minisztéri­um /1898-1923/ Gotthárd Zsigmond dr., Vallás- és Közoktatásügyi Minisz­térium /1922-1927/ Gyulay Ferenc dr # , Központi Statisztikai Hivatal Hadik Béla dr., Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium /1942/ Hajdú László, elnök, Központi Statisztikai Hivatal /1904­1914/ Hampel Antal, Földmivelésügyi Minisztérium /1898-1902/ Hantái József dr., Kereskedelem és Közlekedésügyi Minisz­térium /1939-;1947/ Henter Akos, Központi Statisztikai Hivatal /192.0-/ Herzog József dr., Országos Levéltár /1923-1941/ Heyek Adolf dr., Földmivelésügyi Minisztérium /1902-1903/ Himfy Jenő dr., Belügyminisztérium /1944-1947/ Horváth Béla I., Honvédelmi Minisztérium /1939-1947/ Horváth Lajos, Közlekedésügyi Minisztérium /-1947/ Horváth Tibor, Központi Statisztikai Hivatal /1951-/ Huszka Ernő dr., Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Ila Bálint dr., Országos Levéltár /1947-/ Illésy János dr., Országos Levéltár /1901-1905/ Irmédi-Molnár László dr., Honvédelmi Minisztérium /1947-/ Iványi János, Pénzügyminiszlérium /1942-1947/ Iványi Béla dr., Magyar Földrajzi Társaság /1912-1939/ Jakubovich Emil dr., Országos Levéltár /1934-1935/ Jalsoviczky Zoltán dr., Pénzügyminisztérium /1936-1941/ Janauscher Gyula, Honvédéimi Minisztérium /1898-1900/ Jankó János, Magyar Földrajzi Társaság /1896-1899/ Jánossy Dénes dr., Országos Levéltár /1936-/, Jármy András dr., Belügyminisztérium /1947-/ Jekelfalussy József dr., elnök, Központi Statisztikai Hi­vatal /1896-1901/ Jósfay Lóránt dr., Belügyminisztérium /1947-1948/ Kalata István, Belügyminisztérium /-1947/ .Kapossy Béla dr., Központi Statisztikai "Hivatal /1904-1911/ Kapossy János dr». Országos Levéltár /-194Z/ ... Kázmér Miklós dr., Magyarságtudományi Intézet /-1948/ Kéler Béla dr., Belügyminisztérium /1927t1931/ ; Kenéz Béla dr., Központi Statisztikai Hivatal /1901-1904/ Kerese Tibor, Honvédelmi Minisztérium /1936-1940/ Keresztes Lajos dr., Igazságügyi Minisztérium /1936-1948/ Kilián Géza, Honvédelmi Minisztérium /1940-1943/ Kiss László dr., Közellátási Minisztérium /1947-/ Kneppó Sándor, Pénzügyminisztérium /1922-1932/ Kniezsa István dr., Magyar Történelmi Társaság /1947-/ Kolossváry Miklós, Belügyminisztérium /1896-1909/ Kolozsváry Vilmos, Belügyminisztérium /1948/ Komáromy András dr., Országos Levéltár /1902-/ Koncz Endre dr., Belügyminisztérium /1921-1927/ Konkoly-Thege Gyula dr., elnök, Központi Statisztikai Hivatal /1924-1939/

Next

/
Oldalképek
Tartalom