Lakos János: A magyarországi közlevéltárak iratgyarapodása 2004-ben (Budapest, 2005)

ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK

Sor­szám Levéltári jelzet A levéltári anyag Sor­szám Levéltári jelzet megnevezése évköre terjedelme (ifm) 46. P 2112. Társadalmi Egyesületek Szövetségéhez szóló levél 1929 0,01 47. P2123. Gracz család iratai 1842-1945 0,40 48. P2189. Storno család iratai 1920, 1939­1940 0,01 49. P2190. Nagybaczoni Nagy Zsigmond iratai 1870-1905 0,10 50. P 2191. Házmán Ferenc iratai 1851-1892 0,05 51. P2192. Az Ürményi és Pop család iratai 1898-1942 0,10 52. P2193. Mezőpaniti Bodó Károly iratgyűjteménye 1609-1812 0,036 53. P2194. Engelhardt és rokon családok (Skorchon, Dohn, Koschenboch, Lambrecht) iratai 1725-1828 0,03 54. P2195. Gimes Miklós iratai 1943-1998 0,24 55. Q 281. DL 108270. DL 108266. DL 108268. DL 108269. DL 39179. Ugocsa megye oklevele Csornai konvent oklevele Pálóczi Máté országbíró oklevele Váci káptalan oklevele Enyingi Török Imre nándorfehérvári bán 1516. szept. 6-i eredeti oklevelét megerő­síti, melyet Szapolyai János erdélyi vajda részére Geréb Péter országbíró bocsátott ki 1509. 02.27. 1400. 06. 27. 1430. 02. 17. 1462.01.21. 1516 1 db 1 db 1 db 1 db 1 db 56. Q 291. DL 108274. DL 108275. DL 108276. DL 108276. DL 108277. DL 108278. Pozsonyi káptalan oklevele Pozsonyi káptalan oklevele Zsigmond király oklevele Zsigmond király oklevele I. Mátyás király oklevele I. Mátyás király oklevele 1394. 12. 11. 1300-as évek 11.25. 1405 1405.04. 15. 1465.05.08. 1488. 09. 25. 1 db 1 db 1 db 1 db 1 db 1 db 57. R31. Fabinyi József: Kitelepítés 1951. (kézirat) XX. sz. 0,02 58. R32. Nyomtatványok 1848-1880, é.n. 0,01 59. R64. Címereslevelek és nemesi iratok 1587-1843, é.n. 6 db + 153 db fénykép + 0,309 ifm 60. R 102. Kossuth Lajos levele Csanády Ferenchez 1846. 11.27. 0,001 61. R276. Céhiratok 1783-1899 0,032 62. R293. Pest megye levele Bars vm. Ismeretlen vm. ismeretlenhez Nógrád vármegye 1757. 04. 16. é.n. é.n. 1863. 12. 25. 0,001 0,001 0,001 0,001 63. R307. Gyimoth (Veszprém megye) 1810 0,001 64. R309. 5 db levél ismeretlenhez 1813-1912, é.n. 0,02

Next

/
Oldalképek
Tartalom