Sunkó Attila: Pecsétgyűlytemény V szekció (A Magyar Országos Levéltár segédletei, 23. Budapest, 2006)

V 5 ALTENBURGER GUSZTÁV ÉS RÉSŐ ENSEL SÁNDOR CÍMER- ÉS PECSÉTGYŰJTEMÉNYE

V5 ALTENBURGER GUSZTÁV ÉS RÉSŐ ENSEL SÁNDOR CÍMER- ÉS PECSÉTGYŰJTEMÉNYE XII-XX. sz. Tulajdon: Terjedelem: Raktári egység: Rendezettség: Segédlettel ellátottság: 19 001 db+ 2,97 ifm 93 doboz középszintű, részben darabszintű darabszintű kéziratos jegyzék a kutatóteremben: III/c, Cl 2-3 t, D darabszintű kéziratos jegyzék a referensnél: Hl/a 1.1. átvétel a megszüntetett R 1 törzsszám alól. Altenburger Gusztáv (1841-1895) heraldikus, a magyar államcímer tervezője (1874) és ifjabb Réső-Ensel Sándor (1833-1899) ügyvéd, ügyész, heraldikus, jogtörténész által létrehozott címer-, pecsét- és jelvény­tani gyűjtemény. A gyűjtemény AJ sorozatának a gyűjtők által megállapított és a későbbi rendezés során is megtartott tagolása földrajzi: Az Osztrák, a Német, és a Magyar Birodalom (azaz a történelmi Magyarország és részben a társországok) döntően egységes szempontok alapján feldolgozott anyagát (rajzok, kivágatok, jegyzetek, szakirodalmi utalások, a gyűjtéssel kapcsolatos levelezés) tartalmazza. Az egyes földrajzi egységeken belül elsősorban az alábbi főcsoportokban: Uralkodók, tartományok címerei, rendjelek, jelvények, valamint városok és községek tartományok, megyék bontásban. C) sorozat 2. tétele a történeti Magyarország települései 1898 és 1912 között keletkezett, már engedélyezett, Felsenfeld Ignác műhelyében készült, egységes rajzolatú és formájú papírlenyomatainak korántsem teljes sorozatát tartalmazza. Az Országos Községi Törzskönyvbizottságot az 1898. évi IV. tc. alapján állították fel, ennek 5. §-a szerint a Belügyminisztérium felügyelete alatt működve a törvényhatósági és községi pecsétek használatát kellett felügyelnie, míg az engedélyezésről az Országos Levéltár javaslata alapján a Belügyminisztérium döntött. Kiadása: - Településeink pecsétjei a Magyar Országos Levéltárban. Szerk.: KOLLEGA TARSOLY ISTVÁN. Bp., 2001. (CD-ROM) Az anyag kiegészítésére jól használható kiadás: - A történelmi Magyarország Városainak és Községeinek Címeres Pecsétgyűjteménye az Országos Községi Törzskönyvbizottság határozatai alapján. A bevezetőt írta és a kiadványt szerkesztette: TÓTH ÁRPÁD. Központi Statisztikai Hivatal, Bp., 1999. A Bizottság történetére és az egyes települések, javarészt a Magyar Országos Levéltárból 1976-ban a Központi Statisztikai Hivatal Levéltárának átadott anyagára vonatkozóan: - Az Országos Községi Törzskönyvbizottság iratai. Betűrendes mutató. Összeállította és a bevezetőt írta: HARGITAINÉ BÁRCZY ORSOLYA. Központi Statisztikai Hivatal Levéltára. Bp., 1979. Levéltári A C) sorozat 3. tétele az előbb ismertetett eljárásnak egy korábbi szakaszában készült Községi Törzskönyvi Lapok mindössze 8 vármegyére kiterjedő, nagyobbrészt a Központi Statisztikai Hivatal Levéltárában található sorozatát foglalja magában. A Törzskönyvi Bizottság által az Országos Levéltárba véleményezésre felküldött, még nem engedélyezett Törzskönyvi Lapok vármegyék és azokon belül a települések szoros betűrendje szerinti csoportosításban találhatók. Darabszintű jegyzék a pecsétlenyomattal ellátott összesen 217 db Törzskönyvi Lapról készült. Az anyagot a Belügyminisztérium által igazolt pecsétekkel (C/2. tétel) összevetve javasolt használni. A D) sorozat, amely a történelmi Magyarország községeinek közigazgatási egységek (megyék, székek, vidékek) és ezen belül a települések betűrendje szerint csoportosított viaszpecsét- és bélyegzőlenyomatait tartalmazza, a fond mind terjedelmi, mind tartalmi szempontból legjelentősebb része. A településpecsétek egy részének (Abaúj-Torna, Alsó-Fehér, Arad, Árva, Bács-Bodrog, Baranya, Bars, Békés, Bereg, Beszterce-Naszód, Bihar, Borsod megye válogatott települései) leírása pecsétleíró kartonokon megtalálható a V 20 2.d tétel alatt. A D) sorozatot jól kiegészíti a Magyarországi Települések Pecsétlenyomatai című gyűjtemény (V 12 6. t.), különösen Borsod, Pest és Tolna megye területére, valamint főként Erdély (Kezdi-, Miklósvár­Orbai-, Sepsiszék) településeire vonatkozólag pedig Zágoni Jenő pecsétlenyomat gyűjteménye (V 25 10. tétel). Leltárak, 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalom