Pusztainé Pásti Judit: Az államositás előtt működött kereskedelmi vállalatok repertóriuma (A Magyar Országos Levéltár segédletei, 22. Budapest, 2006)

MAGYAR ÁLTALÁNOS ÁRUCSERE-FORGALMI KFT. (Z 772)

Érdekképviseleti, érdekvédelmi szervekkel 1. doboz 22. tétel Élelmiszer-feldolgozó Telepek és Hűtőházak Szövetsége 1945 23. tétel Magtermelő Magyar Gazdák Szövetkezete 1945 24. tétel Magyar Borgazdasági Egyesület 1945 25. tétel Magyar Bőriparosok Országos Szövetsége 1945 26. tétel Magyar Cukorgyárosok Országos Egyesülete 1945 27. tétel Magyar Faiskolai Szövetség 1945 28. tétel Magyar Fatermelők, Faiparosok, Fa- és Tüzelőanyag- 1945 kereskedők Országos Egyesülete 29. tétel Magyar Hüvelyesmag-kiviteli Egyesülés 1945 Vállalatokkal, magánosokkal 30. tétel Bíró Rudolf cég, Budapest 1945 2. doboz 31. tétel Büchler Zsigmond és Társa, Budapest 1945 32. tétel Buchsbaum Jakab Szállítmányozási Vállalat, Budapest 1945 33. tétel Cardo Faipari és Bútorkereskedelmi Rt. 1945 34. tétel Chemicolor Vegyészeti és Metallurgiai Rt. 1945 35. tétel Chinoin Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára Rt. 1945 36. tétel Coburg Hercegi Uradalom Igazgatósága, Budapest 1945 37. tétel Columbia Textilipari Rt. 1945 38. tétel Csepeli Üveggyár Rt. 1945 39. tétel Diai Telefonkereskedelmi Rt. 1945 40. tétel Dillmont Géza Műfa-, Láda-és Fagyapot-kereskedés és Ügy- 1945 nökség, Budapest 41. tétel Diósgyőri Papírgyár Rt. 1945 42. tétel Dona Döme és Társa, Budapest 1945 43. tétel Donáth József Gépgyár és Vasöntöde 1945 44. tétel Dreher-Haggenmacher Első Magyar Részvényserfőzde Rt. 1945 45. tétel Dukesz és Pelczer Kötöttárugyár 1945 46. tétel Duna-völgyi Faipari és Fabehozatali Rt. 1945 47. tétel Éber János borexportőr, Budapest 1945 48. tétel Egeresi Gipszgyár és Vegyimüvek Rt. 1945 49. tétel Egri Erdő és Faipari Rt. 1945 50. tétel Egyesült Kefegyárak Rt., Debrecen 1945 51. tétel Eliwest-Priteg Egyesült Magyar Magántelefon és Elektromos 1945 Ipar Rt. 52. tétel Első Duna-gőzhajózási Társaság Bányaigazgatósága, Pécs 1945 53. tétel Első Magyar Cartonlemezgyár Rt. 1945 54. tétel Első Magyar Cipőrugany-, Szalag- és Húzógyár, Wellesz, 1945 Schwitzer és Társai Rt. 55. tétel Első Magyar Cserzőanyag Gyár Kft. 1945 56. tétel Első Magyar Kártolószalag Gyár Rt. 1945 57. tétel Első Magyar Szövő- és Kötőgyár Rt., Vác 1945 58. tétel Első Rákospalotai Kötő- és Kötszövőgyár 1945 59. tétel ELZETT Vasárugyár Rt. 1945 60. tétel Épületfa- és Építőanyag Kereskedelmi Rt. 1945 61. tétel Erdei Anyagokat Árusító Kft. 1945 62. tétel Erdőbirtokos és Fakitermelő Rt. 1945 63. tétel Erő- és Tápszerüzem 1945 64. tétel Erőátviteli és Világítási Rt. 1945 65. tétel Észak-keleti Fa- és Szénkereskedelmi Rt. 1945 66. tétel IRIS Gombáru Gyár Rt. 1945 67. tétel Magnezit Ipar Részvénytársaság Magyarországi Fióktelepe 1945 68. tétel Magyar Acélárugyár Rt. 1945 69. tétel Magyar Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak 1945 70. tétel Magyar Általános Fabehozatali Szövetkezet 1945 71. tétel Magyar Általános Gyufaipari Rt. 1945 72. tétel Magyar Általános Kőszénbánya Rt. 1945 73. tétel Magyar-Amerikai Olajipari Rt. 1945 74. tétel Magyar Árucsere-forgalmi Intézet Rt 1945

Next

/
Oldalképek
Tartalom