Pusztainé Pásti Judit: Az államositás előtt működött kereskedelmi vállalatok repertóriuma (A Magyar Országos Levéltár segédletei, 22. Budapest, 2006)

KÖZÉP-EURÓPAI KERESKEDELMI ÉS ÁRUCSERE-FORGALMI RT. (Z 771,1274,1456)

I) LEVELEZÉS HATÓSÁGOKKAL, HIVATALOKKAL, EGYESÜLETEKKEL, INTÉZ­MÉNYEKKEL ÉS MAGÁNOSOKKAL Minisztériumok 29. doboz 459. tétel Iparügyi Minisztérium 1946 460. tétel Kereskedelem- és Közlekedésügyi Minisztérium, majd Kereske- 1945-1946 delem- és Szövetkezetügyi Minisztérium 461. tétel Közellátásügyi Minisztérium 1945-1947 462. tétel Pénzügyminisztérium 1947 Egyéb hatóságok, hivatalok, társulatok, egyesületek, magánosok 463. tétel Abaúj Torna Vm. Közjóléti Szövetkezet, Kassa 1942 464. tétel Ajkai Nirensee Pál Gazdasága, Zsófia-puszta 1940 465. tétel Állami Kezelésű Vállalatok Ellátó Szerve 1947 466. tétel Állami Méncsikótelep 1937 467. tétel Anyag- és Árhivatal 1946-1947 468. tétel Anyagforgalmi Intézet 1947 469. tétel Artner Dezső, vezérigazgató, Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű 1947 Rt. 470. tétel Aszódi-Wogrincsics-B erényi Konzervüzem és Szeszfőzde, 1946 Kecskemét 471. tétel Automobil-technikai és Fémöntőgyár Rt. 1946-1948 472. tétel Bányafa-értékesítő Kft. 1937-1938 473. tétel Bányagépek és Mechanikai Szállítóberendezések Gyára Rt. 1946 474. tétel Barcza Jenő, nemes nagyalásonyi Általános Kereskedelmi Ügy- 1944 nökség 475. tétel Barta János Eszterga- és Fémtömegcikküzem, Budapest 1947 476. tétel Dr. Borcsányi Rudolf Vegyiáruk Nagykereskedése, Budapest 1941 477. tétel Gróf Batthyány Vegyészeti Gyár Rt., Polgárdi 1936 478. tétel Bauer László, miniszteri biztos, Budapest 1947 479. tétel Belkereskedelmi Igazgatóság 1946 480. tétel Dr. Böhm József ügyvéd, Budapest 1947 481. tétel Dr. Böszörményi Miklósné, vállalati alkalmazott, Budapest 1947 482. tétel Braun Testvérek Likőrgyár Rt. 1946-1947 483. tétel Büchler Zsigmond és Társa cég 1938,1941 484. tétel Budakalászi Textilművek Klinger Henrik Rt. 1939 485. tétel Budapest Székesfőváros V/A Adókerület Adószámviteli Osztá- 1945 lya 486. tétel Budapesti Járásbíróság 1947 487. tétel Budapesti Kréta-, Vegyészeti Gyár és Kereskedelmi Rt. 1947 488. tétel Budapest Székesfőváros V. Kerület Elöljárósága 1945 489. tétel Budapesti Zsolnai-féle Porcellán-Fayance Gyár Rt. 1946 490. tétel CALORIA Kiviteli Konzervgyár Kft. 1948 491. tétel CARBON Szénkereskedelmi és Ipari Rt. 1946-1947 492. tétel Chinoin Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára Rt. 1943-1944, 1947 493. tétel Claus József Cabinet Szárító- és Konzervüzem 1948 494. tétel Czinner Vilmos Épület- és Asztalosfa Nagykereskedés 1947 30. doboz 495. tétel Csehszlovák Delegáció Jóvátételi Osztály 1946 496. tétel Csehszlovák Jóvátételi Bizottság 1946 497. tétel Csepeli Fésűsfonalgyár 1942 498. tétel G. Csepregi Zsuzsanna idegen nyelvű gyors- és gépíró, Budapest 1946 499. tétel Csillag József mezőgazda, Budapest 1940 500. tétel Dr. Dárday-Abriani Gábor, ügyvéd, Budapest 1946 501. tétel Deil János, vállalati alkalmazott, Budapest 1946 502. tétel DENDRA Fatermelő- és Faértékesítő Vállalat 1946-1947 503. tétel Dévényiné Urschíer Katalin, exportőr, Budapest 1947 504. tétel DOMBEX Dunántúli Gazdák Termelő- és Értékesítő Szövetke- 1939-1940 zete 505. tétel Dreher-Haggenmacher Első Magyar Részvényserfőzde Rt. 1944

Next

/
Oldalképek
Tartalom