T. Varga György: Az MDP központi vezetősége, politikai bizottsága és titkársága üléseinek napirendi jegyzékei II. kötet 1953-1956 (A Magyar Országos Levéltár segédletei, 18/2. Budapest, 2007)

Az MDP KV Politikai Bizottsága üléseinek napirendi jegyzéke

végrehajtása érdekében. (Nyomtatott határozat. Kiküldve: 1955. június 15-én.) 8. Káderjavaslatok. KV PTO: Kádár János, Döbrentei Károly, Fock Jenő. 9. Különfélék. - Magyarország részvétele a brüsszeli világkiállításon. - Az idegenforgalom fejlesztéséről hozott határozat módosítása. - A lengyel kormány kérése 50 autóbusz kölcsönzésére a varsói VIT-re. Kormányküldöttség utazása Párizsba, az első Nemzetközi Építőipari Kiállításra. Hadianyag import és export az 1955-1959. években. (Napirendről levéve.) A DISZ kongresszus előkészítése. A Szakszervezeti Világszövetség irattárának átszállítása Bécsből Budapestre, bizalmas úton. A bauxit kutatással kapcsolatos megegyezés. (Szóbeli.) - 2000 vagon búza importja, biztonsági előrehozatalként. (Szóbeli.) Szovjet repülőalakulatok áttelepítése Ausztriából Magyarországra. - Jegyzőkönyv radioaktív elemek fellelésére irányuló geológiai kutatómunkák végzéséről a Magyar Népköztársaságban. (A szovjet-magyar megállapodás magyar nyelvű szövegének fogalmazványa. Kelt: 1955. június 8-án. A hatá­rozati jegyzőkönyvben nem szerepel!) Az MT elnökhelyettesei közötti munkamegosztás. (Szóbeli.) 235. ö. e. 1955. június 7. 1 lap Rákosi Mátyás szóbeli tájékoztatója a KV 1955. június 7-8-ai ülésén a szovjet kormányküldöttség Románia, Magyarország és Csehszlovákia vezetőivel folytatott eszmecseréjéről tartandó beszámoló­ról. 236. ő. e. 1955. június 11. 104 lap Határozati jegyzőkönyv, Rákosi aláírásával; előzetes napirend. Előterjesztések. 1. Javaslat a KV 1955. június 7-8-ai ülésének határozataival kapcsolatos azonnali tenni­valókra. EA. Matolcsi János. 2. A KV PTO javaslata az alapszervezeti párttitkárok politikai képzésére és a pártiskoláz­tatás rendszerének módosítására. Ea. Köböl József. Mellékelve: Határozat az alapszervezeti párttitkárok politikai képzésének és a pártisko­láztatás rendszerének módosítására. (1955. július 11.) 3. A KV DISZ kongresszushoz küldendő levelének tervezete. Ea. Köböl József. 4. A HM jelentése a néphadsereg hadrafoghatóságáról, erkölcsi-politikai állapotáról. Ea. Bata István. Mellékelve: Észrevételek a jelentéshez. - Határozat a magyar néphadsereg hadrafogha­tóságáról, erkölcsi-politikai állapotáról. 5. A HM javaslata Budapest légvédelmének biztosítására. Ea. Hazai Jenő. 6. Jelentés a HM Határőrség és Belső Karhatalom helyzetéről. Ea. Piros László. Mellékelve: A KV Acüiiinisztratív Osztályának kiegészítő jelentése. Gerő Ernő, Bata István és Rákosi Mátyás hozzászólása. - Határozat a HM Határőrség- és Belső Karhatalomról. (1955. július 12.) 7. A BM jelentése az ország légoltalmi felkészültségéről és a légoltalom feladatairól. Ea. Piros László. Mellékelve: A KV Adminisztratív Osztályának kiegészítő jelentése. - Gerő Ernő és Rákosi Mátyás hozzászólása. - Határozat az ország légoltalmi felkészült­ségének állásáról és a légoltalom további feladatairól. (1955. július 11.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom