T. Varga György: Az MDP központi vezetősége, politikai bizottsága és titkársága üléseinek napirendi jegyzékei II. kötet 1953-1956 (A Magyar Országos Levéltár segédletei, 18/2. Budapest, 2007)

Az MDP KV Titkársága üléseinek napirendi jegyzéke

7. A KV PGO jelentése a pártapparátus, a pártvállalatok és a tömegszervezetek gépkocsi helyzetéről. Ea. Sátor János. 8. A PM javaslata a lottó-játék bevezetésére. Ea. Olt Károly. 9. Káderjavaslatok. KV PTO: Beke László. KV Mezőgazd. O.: Vallus Pál. KV IKO: Bakonyi György, Csamangó Henrik, Kamuti Jenő. 10. Különfélék. - Csók István kitüntetése. Kovács Antal, Huszár Tibor, Deák Imre és Tódika László kitüntetése Buda­pest felszabadulása 10. évfordulója alkalmából. - Pártfunkcionáriusok kitüntetése Pest megye felszabadulása 10. évfordulója alkalmából. - Alpári Pál kitüntetése. Vadász Ferenc és Novobáczky Sándor berlini tanulmányútja. Hartai László és Nemes János németországi tanulmányútja. - Három fő részvétele a csehszlovák termelőszövetkezetek II. kongresszusán. - Magyar delegáció utazása Angliába, illetve az NDK-ba a Nemzetközi Nőnap alkalmából. - Kassai Géza tájékoztatója a fontosabb párthatározatokról. - Kórházi, illetve szanatóriumi kezelés biztosítása nyugati és gyarmati országok demokratikus ifjúsági szervezetei vezetői részére. A Pártfőiskola és az egyéves pártiskola tanárai szabadságidejének rendezése. - Emlékmű felállítása Mauthausenben. A DISZ II. Kongresszusának összehívása. Az SZKP hároméves pártfőiskoláján tanuló magyar diákok ügyei intézésének a KV PTO-hoz sorolása. - Végh Józsefné és Rostás Istvánné felmentése a Kip. Min. kollégium tagsága alól. - Szávai István és Mihályi Rezsőné kinevezése a Kip. Min. kollégiuma tagjá­nak. - A Budapest felszabadulása alkalmából az Erkel Színházban rendezendő dísz­előadás elnökségének tagjai. - A Termelőszövetkezeti Tanács kibővített ülésének megtartása. Simics Sándor pártbüntetésének törlése. Budapest felszabadulásának 10. évfordulója alkalmából háziünnepség tartása a Pártfőiskoíán. (Szóbeli.) - Jelentés kérése az árvíz által sújtott Szigetköznek amerikaiak által nyújtott se­gély szétosztásáról. - A görög emigrációval kapcsolatos kérdések. (Szóbeli.) 353. ff. e. 1955. február 7. 148 lap Határozati jegyzőkönyv, Rákosi aláírásával; előzetes napirend. Előterjesztések. 1. Javaslat a Politikai Bizottság 1955. február 10-ei ülésének napirendjére. 2. A KV TPKO jelentése a dolgozóknak az üzemi részlettervek kidolgozásába való be­vonásáról szóló határozat végrehajtásáról. Ea. Antos István. 3. Az MMI javaslata az 1905. évi orosz forradalom ötvenedik évfordulójával kapcsolatos megemlékezésekre. Ea. Lakatos Éva. Mellékelve: Határozat az 1905-ös forradalom ötvenedik évfordulójával kapcsolatos megemlékezésekről. (1955. február 18.) 4. A KV APO javaslata április 4-e megünneplésére. Ea. Lakatos Éva. Mellékelve: Határozat április 4-e megünnepléséről. (Nyomtatott határozat. Kiküldve: 1955. február 12-én.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom