T. Varga György: Az MDP központi vezetősége, politikai bizottsága és titkársága üléseinek napirendi jegyzékei II. kötet 1953-1956 (A Magyar Országos Levéltár segédletei, 18/2. Budapest, 2007)

Az MDP KV Titkársága üléseinek napirendi jegyzéke

316. ö. e. 1954. május 31. 59 lap Határozati jegyzőkönyv, Rákosi aláírásával. Előterjesztések. 1. Káderjavaslatok. KV TPKO: SzÖrcsök István, Szilágyi Pál, Sinkovits István, Erdei István, Hannig Fe­renc. KV IKO: Róbert Pál, Vizi László. KV PTO: Orosz Ferenc, Dobi Mihály, Bartók András, Erkli Vilmos, Nyitrai István, Balogh András, Kiss Barna, Béllay Árpád; Zalai Emil (napirendről levéve). KV Adm. O.: Lukács Józsefné, Aibner (Antal) Pál, Rácz János, Miliczki Jenő, Nagy Gábor, Váradi Miklós, Bencsik Zoltán, Gyimesi András; Kovács György (napirendről levéve). KV Mezőgazd. 0.: Ónozó József, Rékai Gábor, Pallai Andor, Solymár Géza, Lénárt Lajos, Horváth István, Oczenás István. 2. Különfélék. - A koreai kormánykitüntetés elosztására vonatkozó javaslat elutasítása. - Labdarúgó edző kiküldése egy évre Egyiptomba. - A megyei székhelyek és Szeged tanács vb elnökeinek felvétele a KV hatáskö­ri listájára. - Üzemi lap indítása az Északi, valamint a Debreceni Járműjavító Vállalatnál. - Lukács György munkakörének csökkentése, saját kérésére. - Urbán Szabó Béla munkaköre. - A létszámjelentés megváltoztatása a KV apparátusában. - Filmdelegáció utazása a Szovjetunióba. Csuta Károly kitüntetése. - Az MDP új Szervezeti Szabályzatának közlése a Szabad Népben. (Szóbeli.) Kristóf István, Földvári Rudolf és Zsofinyecz Mihály anyagi ellátottsága. (Szóbeli.) A PB tagjainak beszélgetése a KV volt tagjaival.(Szóbeli.) - Javaslat kérése a KV Mezőgazdasági Osztálya vezetésével kapcsolatban. (Szóbeli.) Javaslat kérése a KV apparátusa helyzetének felülvizsgálásával kapcsolatban. (Szóbeli.) Orosz Nándor további munkája. (Szóbeli.) - A kongresszusi versenyzászlók átadása. (Szóbeli.) 317. Ő: e. 1954. június 5. 29 lap Határozati jegyzőkönyv, Farkas aláírásával. Előterjesztések, az 1. napirendi pont kivételével. 1. Javaslat az MDP III. kongresszusából adódó szervezeti rendszabályokra. Ea. Rákosi Mátyás. Mellékelve: Rákosi Mátyás tájékoztatója a PB-nek a kongresszust illető értékeléséről. 2. Káderj avaslatok. KV PTO: Újlaki Lászlóné, Blaskovits Jánosné (Klapoff Mária) KV Adm. O.: Kávási Ferenc. KV IKO: Nagy László, Balogh Jenő, Földi Péter. 3. Különfélék - Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád és Szolnok megyék járási pártbizottságá­nak státusza. Árvái Sándor és Horn Béla részvétele a genfi szülész-nőgyógyász kongresz­szuson. Kellner Béla részvétele a Sao Paolo-ban rendezendő rákellenes konferencián.

Next

/
Oldalképek
Tartalom