T. Varga György: Az MDP központi vezetősége, politikai bizottsága és titkársága üléseinek napirendi jegyzékei II. kötet 1953-1956 (A Magyar Országos Levéltár segédletei, 18/2. Budapest, 2007)

Az MDP KV Titkársága üléseinek napirendi jegyzéke

Mellékelve: Határozat a Pártépítés című folyóirat színvonalának emelésére. 3. Jelentés a termelőszövetkezetek 1954. évi termelési tervének és bevétel-kiadási költ­ségvetésének előkészítéséről. Ea. Hont János. 4. Tömegszervezetek 1954. évi költségvetése: a) Vasút Politikai Főosztály. Ea. Bognár Imre. b) MSZT. Ea. Kelen Béla. (Határozat is. Kiküldve: 1954. február 20.) c) Magyar Repülő Szövetség. Ea. Bágyánszki András. (Határozat is. Kiküldve: 1954. február 20.) 5. Káderjavaslatok. KV PTO: Csákány Zoltán, Kroszner László, Papp Ferencné, Fekete Miklós, Halanda István, Patyi Sándor, Sarok Antal, Kerek István, Dezső József. KV Adm. O.: Horgos János, Gyulai Dezső. 6. Különfélék. - A Szolnok megyei termelőszövetkezeti városok megalakulása harmadik év­fordulójának megünneplése. Delegáció utazása Bulgáriába a népi tanácsok munkájának tanulmányozására. - A KOMSZOMOL kongresszusára utazó DISZ küldöttség tagjai. Az Esti Budapest példányszámának emelése, valamint delegáció utazása a Vecsernaja Moszka című lap munkájának tanulmányozására. - A február 18-ai operaházi díszelőadás elnöksége. - A DISZ káderképző rendszerének megváltoztatása. - A DISZ feladatai március 15-e megünneplésével kapcsolatban. - A DISZ 1954. évi utazási és csereterve. - Csongrád, Győr-Sopron, Nógrád, Zala, Bács-Kiskun, Somogy, Szolnok, BAZ, Pest, Békés és Heves megyei párttagság nélküli tagfelvételek. 298. ö.e. 1954. február 22. 58 lap Határozati jegyzőkönyv, Rákosi aláírásával; előzetes napirend. Előterjesztések, a 2. napirendi pont kivételével. 1. Javaslat a PB 1954. február 24-ei ülésének napirendjére. 2. Hortobágyi János szóbeli beszámolója a Győr-Sopron megyei alapszervezeti pártveze­tőségek újjáválasztásáról. 3. A KV IKO és PTO közös jelentése a szolnoki, debreceni és szombathelyi vasúti jár­műjavító üzemi pártszervezetek irányításának helyzetéről. Ea. Bangó Sándor. 4. A KV PGO javaslata a párt- és tömegszervezetek dolgozóinak bérrendezésére. Ea. Sá­tor János. 5. A KV APO javaslata a TTIT gazdasági hovatartozására. Ea. Erdei Sándor. 6. Káderjavaslatok. KV PTO: Budai (Bruckner) Béla, Szakali Józsefné (Bogó Jolán), Hankó Mihály. KV Mezőgazd. O.: Marosi Béla (napirendről levéve.), Tóth Mihály, Nyakas Sándorné, Lestyán István, Csatári Béla, Nagy Árpád, Bérezés Gyula, Antonovics László, Galambos Mihályné, Szabó Ferenc, Baranyai Bertalan, Skoda István, Woik Károly. 7. Különfélék. - Vas Márton kérése. (Levele Rákosi Mátyáshoz.) - A pártüdültetés kiterjesztése. - Két előterjesztés napirendről való levétele. - Hébelt Ede kitüntetése. Gépállomási politikai helyettesek és politikai osztályokon dolgozó munkatár­sak kitüntetése. - Kari Röder látogatása a MOKÉP vendégeként. - A Pártfőiskola költségvetésének átvizsgálása. - Sík Endre kérése. (Levele Rákosi Mátyáshoz.) Testvérpártok meghívása az MDP III. Kongresszusára.

Next

/
Oldalképek
Tartalom