T. Varga György: Az MDP központi vezetősége, politikai bizottsága és titkársága üléseinek napirendi jegyzékei I. kötet : 1948-1953 (A Magyar Országos Levéltár segédletei, 18. Budapest, 2005)

Az MDP KV Titkársága üléseinek napirendi jegyzéke

1. Gerő Ernő szóbeli tájékoztatója az államosítás végrehajtásáról. 2. Javaslat a magyar-szovjet barátság hónapja megrendezésének szempontjaira és a meghívandó küldöttség összetételére. 3. Javaslat a cionisták kivizsgálására és eltávolítására a pártból. Ea. Kiss Károly. 4. A kiküldött bizottság javaslata a Sztahanov-mozgalom állandósítására. Ea. Kovács István. 5. Javaslat az ötéves tervkölcsön-jegyzés hátralékainak behajtására és az újonnan munkába lépők kölcsönjegyzésére. Ea. Kossá István. 6. Káderjavaslatok. Ea. Kiss Károly. Klinger Pál, Kárpáti Zoltán, Fodor Gábor, Loessl János, Budó Ágoston. 7. Különfélék. - A darabbér rendszer tanulmányozására Csehszlovákiába utazó bizottság vezetője és tag­jai. A bukaresti városi tanács vezetőinek meghívása Budapestre. A VKM általános ügyeit kivizsgáló bizottság felelőse és tagjai. - A Politikai Akadémia megnyitó előadása. Kahan Theo fizikus meghívásának elhalasztása. Rudas László szabadsága. Magyar küldöttség kiutazása az OIR (Organisation Internationale de Radiodiffusione) prágai közgyűlésére. - Ifjú élmunkások lengyel-magyar csereüdülése. - Ötéves tervet beindító ünnepségek az üzemekben. - A Szabad Nép vasárnapi képes mellékletének állandósítása. (Előterjesztés nincs.) - Moszkvai tudósító kérése a Szabad Néphez. (Előterjesztés nincs.) - Részvétel lengyel és trieszti szakszervezeti kongresszuson. Határozati jegyzőkönyv, Gerő Ernő aláírásával; előzetes napirendi jegyzék. Előterjesztés, a 3. napirendi pont kivételével. 1. Javaslat a Központi Vezetőség ülésének összehívására. Ea. Gerő Ernő. 2. Az Építőipari Bizottság (kiküldött bizottság) jelentése az építőipari pártszervezetek és az építőipar helyzetéről. Ea. Ács Lajos. Mellékelve: Gerő Ernő és Szita János észrevételei. 3. A KV Káder Osztályának javaslata az iskolai kádermunka megjavítására. Ea. Kiss Károly. (Elő­terjesztés nincs.) 4. A mezőgazdasági és Szövetkezeti Bizottság javaslatai. Ea. Hegedűs András. c) A tanyakérdés megoldása. d) A tavaszi növénytermelési munkák végrehajtása. 5. Az Államgazdasági Bizottság javaslatai. Ea. Friss István. e) Svéd-magyar tárgyalások. f) Az előirányzatos folyószámlába bekapcsolódó tömegszervezetek költségvetése. 6. Javaslat a tagfelülvizsgálati határozatok ellen beadott fellebbezések megvizsgálására és egyes párttagok rehabilitálásának elintézésére. Ea. Gerő György. 7. Káderjavaslatok. Ea. Kiss Károly. Tóth Mihály (a határozatban: Tóth Béla), Némethi József, Jungen Károly (napirendről levé­ve), Tettamanti Béla (napirendről levéve), Széli Jenő, Redő Ferenc. 8. Javaslat a megyei titkárok (és a Nagybudapesti Pártbizottság titkárai) elméleti tanácskozásának vitavezetőire és előadóira. Ea. Bíró Zoltán. 9. Különfélék. - Bebrits Lajos betegszabadsága. - Kisfaludi-Stróbl szoborcsoportjának elhelyezése. (Előterjesztés nincs.) - A Kossuth-díjak odaítélésére alakítandó bizottság tagjai. - Az alkotmány ünnepe. Osztrák szakszervezeti delegáció, illetve tűzoltó küldöttség budapesti látogatása. Apró Antal szakszervezetekkel kapcsolatos javaslatai. - Friss István szabadsága. 80. ő. e. 1950. január 4. 55 lap 81. ff. e. 1950. január 13. 76 lap Határozati jegyzőkönyv, Rákosi aláírásával; előzetes napirendi jegyzék. Előterjesztések.

Next

/
Oldalképek
Tartalom