T. Varga György: Az MDP központi vezetősége, politikai bizottsága és titkársága üléseinek napirendi jegyzékei I. kötet : 1948-1953 (A Magyar Országos Levéltár segédletei, 18. Budapest, 2005)

Az MDP KV Titkársága üléseinek napirendi jegyzéke

5. Gerő Ernő javaslatai. a) A magántulajdonban lévő traktorok állami tulajdonba vétele. b) A kulák meghatározása. c) A Tej szövetkezetek Központjának (TETEOSZ) beolvasztása a MOSZK-ba. d) Erdei Ferenc, a Nemzeti Parasztpárt főtitkára részvétele az MDP Szövetkezetpolitikai Bizottsága ülésein. 6. Javaslat egyes mezőgazdasági érdekképviseleti szervek megszüntetésére. Ea. Erdei Mihály. 7. Javaslat a Kincses Újság felújítására. (Napirendről levéve!) 8. Káderjavaslatok. Ea. Szőnyi Tibor. Pikler György, Heltai György, Hraskó Gyula, Beck János, Horváth Imre, Révész Géza. 9. Az MNDSZ javaslata a gyarmati országok asszonyainak konferenciájára. Ea. Farkas Mihály. 10. A sportlapok papírkvótája. Ea. Farkas Mihály. 11. Szlovák brigád illegális szervezése. Ea. Kovács István. 12. A Népszava papír kérése. Ea. Farkas Mihály. 13. Sauvageot díszdoktorrá avatása. 75. ff. e. 1948. október 21. 57 lap Határozati jegyzőkönyv, Farkas Mihály aláírásával; előzetes napirendi jegyzék. Előterjesztések az 1-, a 4. és a 6. napirendi pont kivételével. 1. Farkas Mihály szóbeli tájékoztatója egyházi ügyekről. 2. Javaslat Agitációs és Propaganda Bizottság felállítására. Ea. Horváth Márton. 3. A KV Oktatási Osztályának javaslata az Októberi Forradalom megünneplésére. Ea. Orbán László. 4. A román-magyar kulturális egyezmény megkötésének feltételei. Ea. Rajk László. 5. Jelentés az őszi szántás-vetési kampányról. Ea. Keresztes Mihály. 6. Dobi István és Keresztes Mihály viszonyának rendezése. Ea. Gerő Ernő 7. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság javaslatai. Ea. Gerő Ernő. a) Az 1949. év ipari, termelési, beruházási és felújítási terve. b) Intézkedések a zsiradék ellátás biztosítására. c) A kisvasúthálózat üzemeltetésének átszervezése. d) A köztársasági elnökség, az országgyűlés és a minisztériumok rendelkezési alapja. e) A Magyar Központi Híradó pénzügyi előirányzatának hiánya. (Napirendről levéve!). f) A háztartási petróleum 50%-ának a jegyrendszer alóli felszabadítása. g) A gyakorlatilag megszűnt közigazgatási bíróság jogszabályi megszüntetése. h) Magyar bizottság alakítása a Mezőgazdasági és Erdészeti Nemzetközi Egyesület Intéze­tével való együttműködésre. 8. A FAO magyar tagságának módosítása. Ea. Gerő Ernő. 9. A katonai bíráskodással kapcsolatos jogszabályok tervezete (honvéd főtörvényszék). Ea. Pálffy György. 10. Az állami oktatás átszervezése. (Napirendről levéve!) 11. Kossá István ügye. (Napirendről levéve!) 12. Javaslat a Komszomol megalakulása 30. évfordulójának megünneplésére. Ea. Farkas Mihály. 13. Káderjavaslatok. Ea. Szőnyi Tibor. Schiffer Pál, Czobányi Zoltán 16. ff. e. 1948. november 4. 33 lap Határozati jegyzőkönyv, Rákosi aláírásával; előzetes napirendi jegyzék. Előterjesztések a 4., az 5., a 6., a 7. és (hiányosan) a 14. napirendi ponthoz. 1. Rákosi Mátyás szóbeli tájékoztatója a Központi Vezetőség ülésének összehívásáról és napirendjé­ről. 2. Jelentés a párt megalakulása és november 7-e megünneplésének előkészületeiről. Ea. Orbán Lász­ló. 3. Javaslat a Chornoky Viktorral kapcsolatos intézkedésekre. Ea. Hajdú Gyula. 4. Az Agrárpolitikai Bizottság titkárságának jelentése az őszi szántási és vetési munkálatokról. 5. A KV Oktatási Osztályának javaslatai. Ea. Bíró Zoltán. a) A hathónapos pártiskola előadóinak névsora. b) Az államapparátusban folyó iskolán kívüli szak- és tömegoktatás szervezetének átalakí­tására. ó. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság javaslatai. Ea. Gerő Ernő. a) A közületi kórházak államosítása. b) A külföldi sajtótermékek behozatalának korlátozása.

Next

/
Oldalképek
Tartalom