T. Varga György: Az MDP központi vezetősége, politikai bizottsága és titkársága üléseinek napirendi jegyzékei I. kötet : 1948-1953 (A Magyar Országos Levéltár segédletei, 18. Budapest, 2005)

Az MDP KV Titkársága üléseinek napirendi jegyzéke

Az EPOSZ vezetőképző iskolájának elnevezése. A Függetlenségi Front programjának kidolgozására kiküldött bizottság felelőse. 13. ö. e. 1948. szeptember 29. 54 lap Határozati jegyzőkönyv, Farkas Mihály aláírásával; előzetes napirendi jegyzék. Előterjesztések a 4. napirendi pont kivételével. 1. Kovács István tájékoztatója a tagfelülvizsgálatról. 2. Javaslat a bűnvádi perrendtartás módosítására. Ea. Hajdú Gyula 3. Javaslat az amnesztia végrehatására. Ea. Hajdú Gyula. 4. Javaslat a Demokratikus Jogászok Nemzetközi Szövetsége elnökségének budapesti ülésére. Ea. Ries István. 5. A Szervező Bizottság javaslata a katonai elő- és utóképzés szervezetére és irányítására. Ea. Szir­mai István. 6. Javaslat a Tudományos Tanácsban haditechnikai szektor létesítésére. 7. Javaslat a Balkán és Közép-európai Játékok szervezetében való tagságunkkal kapcsolatban. Ea. Szirmai István. 8. A Gazdasági Bizottság javaslatai. Ea. Gerő Ernő. a) Október havi pénz- és hitelgazdálkodás. b) Az ÁVIRT tarifaemelése. c) Az OTI és a MABI egyesítése. d) A Családpénztár bevételeinek állami számlára történő befizetése. 9. Javaslat a Népszava politikai irányítására, kegydíjasainak és nyugdíjasainak javadalmazására. Ea. Piros László. 10. Káderjavaslatok. Ea. Szőnyi Tibor. Bognár Albert; jugoszláv menekültek. 11. Különfélék. Ea. Farkas Mihály. - Uitz Béla meghívása. A La Metropol című belga közgazdasági lap magyar különszáma. - Rudas László helyettesítése a Közgazdasági Egyetemen. A Közgazdasági Egyetem megnyitó ünnepsége. - Volt szociáldemokrata vezetők alkalmazása. Olt Károly kérése. - Az Osztrák Kommunista Párt kongresszusára utazó delegáció. - A Magyar Pamutipari Rt. kérése. (Napirendről levéve!) - Két spanyol diák meghívása. 14. ő. e. 1948. október 14. 41 lap Határozati jegyzőkönyv, Farkas Mihály aláírásával; előzetes napirendi jegyzék. Előterjesztések az 1., a 10., a 11. és a 13. napirendi pont kivételével. Napirend előtt: A Politikai Bizottság, ülése a Szakszervezeti Tanács kongresszusának előkészítésére a követ­kező napon. Javaslat kérése a sajtó irányítására. 1. Farkas Mihály szóbeli politikai információja a katolikus egyházzal szembeni magatartásról. 2. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság javaslatai. Ea. Friss István. a) Egyes pékárukkal kapcsolatos intézkedések. b) A földadó elengedése tíz megyében aszály és fagykár esetén. c) A fényűzési adókulcsok mérséklése. d) A felmondás nélküli elbocsátást szabályozó rendelet hatályának visszamenőleges kiter­jesztése. e) Az iparűzési jog megvonása. f) A FAKSZ, az OLH és az ONCSA kintlévőségeinek részleges behajtása. g) Állami vállalatok teherautóinak igénybevétele pártcélokra. h) Iparfejlesztési Pártbizottság felállítása. i) Magyar-csehszlovák együttműködés a fémipari szériagyártásban. j) Farkas Mihály szóbeli javaslata a Diósgyőri Vasgyár Csehszlovákiába hurcolt gépeinek visszaadására. 3. Javaslat a titkosság megőrzésének biztosítására és bizalmi (B.) csoportok létesítésére. Ea. Bérei Andor. 4. Jelentés a zalaegerszegi szeptember 8-i iskolai szünetről. Ea. Révai József.

Next

/
Oldalképek
Tartalom