T. Varga György: Az MDP központi vezetősége, politikai bizottsága és titkársága üléseinek napirendi jegyzékei I. kötet : 1948-1953 (A Magyar Országos Levéltár segédletei, 18. Budapest, 2005)

Az MDP KV Titkársága üléseinek napirendi jegyzéke

6. Különfélék. - Az 1952. március 1-jei megyei és járási párttitkári értekezlet előkészítése. - Új javaslat kérése az Albán Munkapárt II. kongresszusára utazó delegáció vezetőjére. - A korábbi döntés megváltoztatásával kétfős küldöttség utazása az Angol KP Kongresz­szusára. A Szófiai Tanács VB elnökének, feleségének és munkatársának meghívása április 4-ére. Az MNDSZ hozzájárulása a Bécsben tartandó Nemzetközi Gyermekkonferenciához és három gyarmati országból érkező küldött költségeinek vállalása. A kéttagú nőküldöttség tervezett csehszlovákiai utazásának elutasítása. (Előterjesztés nincs.) Budapest és Bécs síelőinek versenye Magyarországon. 182. ó'.e. 1952. február 27. 104 lap Határozati jegyzőkönyv, Rákosi aláírásával; előzetes napirendi jegyzék. Előterjesztések. 1. A KV APO javaslata a Központi Vezetőség agitációs és propaganda munkát tárgyaló ülésén fel­vetendő kérdésekre. Ea. Horváth Márton 2. A jelölőbizottság javaslata az 1952. évi Kossuth-díjak odaítélésére. Ea. Jánosi Ferenc. 3. A járási pártbizottságok és a falusi alapszervezetek 1952. évi pártépítési feladatairól szóló beszá­moló vázlata. Ea. Kovács István. 4. A KV APO javaslatai. Ea. Horváth Márton. a) Rákosi Mátyás ösztöndíj alapítása az egyetemeken. b) Rákosi Érem alapítása az egyetemeken. c) Rákosi Mátyás tanulmányi verseny létesítése a középiskolákban. Mellékelve: (mindháromhoz): A Titkárság határozata Rákosi Mátyás ösztöndíj és Rákosi Mátyás tanulmányi verseny létesítésére a középiskolákban. 5. A KV Adminisztratív Osztálya és az OTSB közös javaslata a testnevelés kötelező bevezetésére a főiskolákon és az egyetemeken. Ea. Hegyi Gyula. Mellékelve: A Titkárság határozata. 6. Javaslat az 1952. évi és ezen belül az április 4-i kitüntetési keretek megállapítására. Ea. Olt Kár­oly. Mellékelve: A Titkárság határozata. 7. A DISZ KV javaslata az általános iskolák alsó tagozatos tanulói számára megindítandó folyóirat­ra. Ea. Dénes István. 8. Az Államgazdasági Bizottság javaslatai. a) Á termelőszövetkezetek és termelőszövetkezeti csoportok beadási fegyelmének megszi­lárdítása. Ea. Friss István. Mellékelve: A Titkárság határozata a termelőszövetkezetek és termelőszövetkezeti cso­portok beadási fegyelmének megszilárdításáról. (Nyomtatott határozat, 1952. március 21.) b) A Közlekedésügyi Minisztérium II. Közúti Vasúti Főosztályának javaslata a földalatti vasút Blaha Lujza téri állomása felszíni csarnokának elhelyezése ügyében. Ea. Prieszol József. 9. Káderjavaslatok. Ea. Kovács István. Beck Ferenc, Gerendai László, Muzslai József, Dobroka János, Bertók János, Kovács Pál, Kassai Károlyné, Leszták János; a Pártfőiskola tanárainak utazása a Szovjetunióba (napirend­ről levéve). 10. Különfélék. A nemzeti gondozottak névsorának felülvizsgálata. Az 1952. évi nemzetközi sportprogram kibővítése a magyar-román találkozókkal. - Györe József utazása az Albán Munkapárt II. kongresszusára - Tatár Imre utazása a Bolgár KP Központi lapja ünnepére. - Az MNDSZ gyűlésén, március 7-én a magyar nőket a Központi Vezetőség levélben üd­vözli. - Benke Valéria részvétele a Finn Nőszövetség III. kongresszusán. 183 ö. e. 1952. március 5. 56 lap Határozati jegyzőkönyv, Rákosi aláírásával; előzetes napirendi jegyzék. Előterjesztések.

Next

/
Oldalképek
Tartalom