T. Varga György: Az MDP központi vezetősége, politikai bizottsága és titkársága üléseinek napirendi jegyzékei I. kötet : 1948-1953 (A Magyar Országos Levéltár segédletei, 18. Budapest, 2005)

Az MDP KV Titkársága üléseinek napirendi jegyzéke

h) Ásványolaj-termelő komplexbrigád kérése a szovjet kormánytól. Ea. Friss István. i) MT határozat tervezete a földalatti gyorsvasút építéséről Ea. Gerő Ernő. 8. Káderjavaslatok. Ea. Kovács István. Balázs István; a hosszú lejáratú kereskedelmi egyezményeket megkötő bizottság tagjai; az Építésügyi Minisztérium kollégiumának tagjai; az Országos Választási Bizottság tagjai; az Irodalmi Újság szerkesztő bizottságának tagjai; Erdey-Grúz Tibor, Koczina Gyula. 9. Különfélék. Ea. Donáth Ferenc. - A Hungária nyomda egy darab rotációs gépének átadása a Hírlapnyomdának. - A Szlovák KP királyhelmeci járási vezetőségének kérései. - Olasz-magyar női atlétikai verseny. Bolgár-magyar tapasztalatcsere-akció. - A DISZ javaslatai. - A Nemzetközi Békebizottság dollár kérelme. - Tisza József felszólalása az erdőgazdasági dolgozók tanácskozásán. - Honvéd Akadémia létesítése, a tisztképző iskola oktatási időtartamának egy évről két év­re emelése. 413. ó'.e. II. 1950. szeptember 20. 75 lap Határozati jegyzőkönyv, hitelesítés nélkül [főtitkár h.]; előzetes napirendi jegyzék. Előterjesztések, az 1. napirendi pont kivételével. 1. Olt Károly szóbeli beszámolója a püspökökkel folytatott tárgyalásról. 2. A közellátás nehézségeivel kapcsolatos előterjesztések. Ea. Gerő Ernő. a) A KV APO javaslata a közellátási nehézségekkel kapcsolatos feladatokra. b) Feljegyzés a HUSÉRT-nél elkövetett áruelvonásról és egyéb bűncselekményekről. c) A KV Államgazdasági Osztályának feljegyzése az azonnal bevezethető üzemi ellátás rendszeréről. Mellékelve: A Titkárság határozata a közellátási nehézségekkel kapcsolatos azonnali tennivalókról. 3. A Mezőgazdasági és Szövetkezeti Bizottság javaslatai. Ea. Hegedűs András. a) Szőlőtermelő csoportok szervezése a földmüvesszövetkezetekben. b) Mezőgazdasági vándortanfolyamok és alapfokú szaktanfolyamok szervezése az 1950­195 l-es tanévben. 4. Javaslat a békekölcsön-jegyzési kampánynyal kapcsolatban a népnevelőknek az összegszerűség­ről kiadandó szempontokra. Ea. Sulyok Béla 5. A KV Pártgazdasági Osztályának javaslatai. Ea. Sebes Sándor. a) A budapesti kerületek és az önálló üzemek tagdíjfizetésének új rendszere. b) Az állami rendszerű költségvetés bevezetése a pártszervezeteknél és ezzel összefüggés­ben a költségvetési fedezet átutalása a Nemzeti Bank útján előirányzatos folyószámlára. 6. Káderjavaslatok. Ea. Kovács István. Pócsai Petemé, Eke Béla, Száraz János, Takács András, Szabó József, Gyenes András, Senk István, Pártos György, Turnai Lajos, Gyöngyösi József; a Német [NDKJ-Magyar Müszaki­Tudományos Együttműködési Bizottság magyar tagozatának tagjai. 7. Különfélék. Ea. Dénes István. - Küldöttség utazása az albán szakszervezeti szövetség kongresszusára. (Előterjesztés nincs.) Kolozsvári Miklós részvétele a román-magyar héten. (Előterjesztés nincs.) Az Elnöki Tanács ülésein tapasztalt hibák. - Szovjet fényképkiállítás „A 16 szocialista köztársaság" címmel. - A SZÖVOSZ és a Csehszlovák Szövetkezeti Szövetség együttműködési megállapodása. - Az OSH-nál dolgozó két szovjet szaktanácsadó magyarországi tartózkodásának meg­hosszabbítása. - A Népművelési Minisztérium Kollégiumának kiegészítése Tóth Károlynéval. (Előterjesz­tés nincs.) - A Kárpát-Ukrajnából Magyarországra utazó kolhozdelegáció programjának előzetes ter­ve. A görög agrárpárt kérése. (Előterjesztés nincs.) - Róbert Matthews beutazási engedélye. (Előterjesztés nincs.) - Peterson, az amerikai KP tagja beutazási engedélye. (Előterjesztés nincs.) - Utazás elutasítása a Nyugatnémet Demokratikus ifjúság találkozójára. (Előterjesztés nincs.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom