T. Varga György: Az MDP központi vezetősége, politikai bizottsága és titkársága üléseinek napirendi jegyzékei I. kötet : 1948-1953 (A Magyar Országos Levéltár segédletei, 18. Budapest, 2005)

Az MDP KV Titkársága üléseinek napirendi jegyzéke

224. ff. e. 1952. december 24. 74 lap Határozati jegyzőkönyv, Rákosi aláírásával; előzetes napirendi jegyzék. Előterjesztések. 1. A KV PTO javaslata a szénbányászati és kohászati pártbizottságok, pártszervezetek és tömeg­szervezetek megerősítésére. Ea. Kovács István. Mellékelve: Az MDP KV határozata. (Nyomtatott határozat. Kiküldve: 1953. január 6-án) 2. A KV PTO javaslata az egy évnél hosszabb idő óta tagjelöltek ügyének rendezésére. Ea. Kovács István. Mellékelve: Az MDP KV határozata. (Nyomtatott határozat. Kiküldve: 1953. január 11-én.) 3. Az Operatív Bizottság és a BM közös javaslata az 1953. évi országgyűlési választások alapelvei­re. Ea. Györe József. Mellékelve: Az MDP KV határozata. (1953. január 27.) 4. Javaslat a BM Légoltalmi Főosztály Politikai Osztályának szervezeti felépítésére és feladataira. Ea. Keleti Ferenc. 5. A KV Adminisztratív Osztálya és az ÁVH Belső Karhatalom Parancsnokság közös jelentése az ÁVH Belső Karhatalom helyzetéről. Ea. Kristóf István. 6. Az Államgazdasági Bizottság javaslata a lakosság 1953. évi adóterhelésére. Ea. Olt Károly. Mellékelve: Az MDP KV határozata a lakosság 1953. évi adóterheléséről. (Kiküldve: 1953. feb­7. A KV IKO javaslata az 1953. január 4-én életbe léptetendő vonatkorlátozásokra. Ea. Bebrits La­jos. 8. Káderjavaslatok. KV Mezőgazdasági Osztály: Szász Ferencné; KV PTO: Fülöp Sándor, Ballá Vencel, Roska István, Nagy Mária, Német László, Juhász István; KV IKO: Muhari László; KV Adminiszt­ratív Osztálya: Kovács Lajos, Takó József, 9. Különfélék. - Paraszti származású tanácselnökök kicserélése ipari munkásokkal. (Rákosi Mátyás szó­belijavaslata.) A vetésjelentések ellenőrzése. (Rákosi Mátyás szóbeli javaslata.) - A Szovjetunióba küldendő egészségügyi küldöttség összetétele. - Megemlékezés Lenin halálának 29. évfordulójáról. - Rényi Alfréd és Rédei László utazása a berlini matematikai kongresszusra. - Somos András és Sedlmayr Kurt részvétele a Csehszlovák Mezőgazdasági Tudományok Akadémiájának megnyitóján. - Petőfi születése 130. évfordulójának megünneplése. - A népek bécsi kongresszusán résztvevő magyar küldöttek beszámolói. Határozati jegyzőkönyv, Rákosi aláírásával; előzetes napirendi jegyzék. Előterjesztések. Napirend előtt: Rákosi Mátyás szóbeli közlése államvédelmi ügyekről. 1. A KV APO és az MSZT Országos Központ javaslata az MSZT II. kongresszusának referátumára és felszólalásaira. Ea. Kelen Béla. 2. A Választási Operatív Bizottság javaslata az országgyűlési képviselők összetételére. Ea. Kovács István. 3. A KV TPKO javaslatai a) A SZOT és a szakszervezetek 1953. évi költségvetése. Ea. Kristóf István. Mellékelve: Az MDP KV határozata. (Kiküldve: 1953. február 20-án.) b) Az MSZT 1953. évi költségvetése. Ea. Kelen Béla. Mellékelve: Az MDP KV határozata. (Kiküldve: 1953. február 20-án.) c) A Vöröskereszt 1953. évi költségvetése. Ea. Flórián István. Mellékelve: Az MDP KV határozata. (Kiküldve: 1953. február 20-án.) d) Az MSZHSZ 1953. évi költségvetése. Ea. Szabó József. Mellékelve: Az MDP KV határozata. (Kiküldve: 1953. február 20-án.) e) Az MNDSZ 1953. évi költségvetése. Ea. Vass Istvánná Mellékelve: Az MDP KV határozata. (Kiküldve: 1953. február 20-án.) f) Az Országos Béketanács 1953. évi költségvetése. Ea. Benke Valéria. Mellékelve: Az MDP KV határozata. (Kiküldve: 1953. február 20-án.) ruár 18-án.) 225. ff. e. 1953. január 7. 75 lap

Next

/
Oldalképek
Tartalom