T. Varga György: Az MDP központi vezetősége, politikai bizottsága és titkársága üléseinek napirendi jegyzékei I. kötet : 1948-1953 (A Magyar Országos Levéltár segédletei, 18. Budapest, 2005)

Az MDP KV Titkársága üléseinek napirendi jegyzéke

- Az Agitációs és Propaganda Bizottság összetétele. - Nagy Imre részvétele a Szervező Bizottság ülésein. (Előterjesztés nincs.) - A Tájékoztatót megkapó személyek körének változása. - Az Istvántelki Főműhely névváltoztatási ünnepe. - Anyagi támogatás a gyarmati országok diákjainak prágai utazására. - DISZ-küldött a londoni békekongresszusra. - Részvétel külföldi szakszervezeti kongresszusokon. - Major Tamás szabadsága. - A Szabad Népről szóló jelentés határidejének meghosszabbítása. (Előterjesztés nincs.) 108. ff. e. 1950. július 12. 62 lap Határozati jegyzőkönyv, Rákosi aláírásával; előzetes napirendi jegyzék. Előterjesztések, az 1., a 2., a 4. és a 6/a napirendi pont kivételével. 1. Rákosi Mátyás szóbeli beszámolója a püspökökkel folytatott tárgyalásokról. 2. Rákosi Mátyás bejelentése Marosán és Ries ügyéről. 3. A Szervező Bizottság 1950. július 1.-október 1. közötti időre szóló munkaterve. Ea. Dénes Ist­ván. 4. Az „El a kezekkel Koreától" békemozgalom gyűlései. Ea. Rákosi Mátyás. 5. A KV Államgazdasági Osztályának jelentése a normarendezéssel kapcsolatos munkákról. Ea. Friss István. 6. A Honvédelmi Minisztérium javaslatai. Ea. Székely Béla. a) A katonai nyilvántartás megszervezése (Előterjesztés nincs.) b) Az új sorozási rendszer szempontjai. 7. Javaslat a helyi tanácsok létszámára. Ea. Beér János. 7/b. Javaslat a helyi tanácsok pártállás és származás szerinti személyi összetételére. Ea. Földes László. 8. Az orvosképzés reformjának kidolgozására kiküldött bizottság javaslata. Ea. Révai József. 9. A Mezőgazdasági és Szövetkezeti Bizottság javaslatai. Ea. Hegedűs András. a) A termelőszövetkezetek és a III. típusú termelőszövetkezeti csoportok működési alap­szabályának kiegészítése. b) Az őszi szántás-vetési munkák előkészítése és végrehajtása. 10. Javaslat a letartóztatottak és a rendőrhatósági őrizet alatt állók foglalkoztatására. Ea. Vas Zoltán. 11. Káderjavaslatok. Ea. Kovács István. Kercsmár Nándor, Kilián József, Széphegyi Gyula, Tardos Ferenc; levéve a napirendről az izraeli-magyar vegyesbizottság és a kínai kereskedelmi delegáció ügye. 12. Különfélék. Ea. Dénes István. - Élelmezési hiányosságok. (Előterjesztés nincs.) - A Kádertanács megszüntetése. - Lapengedély szabálytalan kiadása a magyarországi Román Kultúrszövetség részére. - Külföldi szervezet látogatásának elhárítása. - A Volksstimme ünnepségére kiutazó személy. - Kiss Károly szabadsága. - Komját Irén szabadsága. - Kenyeres Júlia szabadsága. - Gerőné Fazekas Erzsébet romániai utazása. - A DÍVSZ Kínába utazó küldöttségének magyar tagja. 109. ff. e. 1950. július 19. 92 lap Határozati jegyzőkönyv, Rákosi aláírásával; előzetes napirendi jegyzék. Előterjesztések, az 1. napirendi pont kivételéve. 1. Kádár János szóbeli beszámolója a papi gyűlés előkészítéséről. 2. A KV Adminisztratív Osztályának. 1950. július-szeptember közötti időre szóló ideiglenes mun­katerve. Ea. Nagy Imre. 3. Feljegyzés a helyi tanácsok tagjainak választásáról szóló törvény megalkotásával kapcsolatos kérdésekről. Ea. Beér János. 4. A KV Agitációs és Propaganda Osztályának javaslata a békemozgalom fejlesztésére és szervezeti megerősítésére. Ea. Bíró Zoltán. 5. Javaslat az 1951. évben a Szovjetunióba utazó ösztöndíjasok előkészítésére. Ea. Csendes Károly.

Next

/
Oldalképek
Tartalom