Nyulásziné Straub Éva: Magyar Országos Levéltár 1526 utáni gyűjtemény : Repertórium : Második, bővített kiadás (A Magyar Országos Levéltár segédletei, 15. Budapest, 2003)

Klapka Levéltár (R 295, R 86)

Az anyag egy részének régi törzsszámait, ill. gyarapodási ügyiratszámait, ahol az megállapítható volt, az alábbi jegyzékben feltüntettük. 1. d. 1. tétel Személyek szerint kiemelt iratok Bálás Konrád (őrnagy, ezredes) és felesége (Erdély) Ingóságainak leltárai Régi törzsszáma: R 224 Caprara Aeneas gr. (1631-1701) osztrák császári tábornok (I. Lipót hozzá írt levelei) Régi törszszáma: R 224 Damjanich János (tl849) tábornok, aradi vértanú Régi törzsszáma: R 172 Dobó István (t1572) Eger vár kapitánya Régi törzsszáma: R 224 és R 226 Fedák Mihály (1749-1804) ezredes, a francia háborúk ide­jén szerepelt Kérvénye életrajzzal Régi törzsszáma: R 135 Gáspár Endre (1804-1884) szabadságharcos tábornok; börtönbüntetésre ítélték Görgey fővezér parancsai; Klap­ka szabadságengedélye; saját parancsai, rendelkezései Régi törzsszáma: R 174 Grimm János, a szabadságharc idején tüzérfőhadnagy Sommsich Pál hozzá írt levelei; néhány saját levele Régi törzsszáma: R 224 Győry Péter tábornok II. Frigyes porosz király hozzá intézett levelei Régi törzsszáma: R 224 Halász Zsigmond ezredes II. Frigyes porosz király és Lipót anhalti herceg levelei Régi jelzet: R 224 Hankó Dániel százados Szilágyi alezredes leiratai Régi törzsszáma: R 224 Hiller János br. (1754-1819) altábornagy, a török és a francia háborúban harcolt. A Mária Terézia rend tagja Személyi iratai Régi törzsszáma: R 134 Jellacic horvát bán Kiáltványa a bécsiekhez 1849-1853 1674-1696 1849 1546-1558 1808 1849 1885-1888 1744-1750 1743-1751 1849, 1853 XVIII-XIX. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom