Nyulásziné Straub Éva: Magyar Országos Levéltár 1526 utáni gyűjtemény : Repertórium : Második, bővített kiadás (A Magyar Országos Levéltár segédletei, 15. Budapest, 2003)

Bevezetés

év, hó, nap, s ez alatt ceruzával: H/l, H/2 stb. sorszámok (ma ezek használandók!); tárgy (olykor tartalmi kivonat); - a 2. tételhez a Múzeum Levéltári Osztálya növedéki naplójában, 1925:61 növedéki naplószám alatt található a 410-691. sz. iratról készült darabjegyzék (azonban 1-el kezdődő régi folyószámok alatt) áll rendelkezésre; - a 3. tételt darabonként kell átnézni. (Megjegyzés: a Helfy és Irányi Dániel-iratok korábban közös segédletét 1975-ben az Országos Levéltár kettéválasztotta. Lásd R 75.) Növedéki naplószámok: 1906:60, 1909:44, 1925:61,1926:45. Iratok 1. d. 1. tétel 1 - 256. sz. 1859-1881 257-407. sz. 1882-1893 2. d. 2. tétel 410 - 515. sz. 1861-1875 516-691. sz. 1876-1894 XIX. sz. én. 3. tétel Szaporulat (más gyűjteményekből kiemelt, 1852-1894, XIX. sz. én. Helfy Ignác fondjába tartozó iratok) 4. tétel Segédlet: Lajstrom az 1. tétel irataihoz. R68 HONVÉD MENHÁZ 1880-1909 1/3 r. e. = 0,05 ifm. A szabadságharcban részt vett öreg honvédek számára létesült menház (Budapest, Soroksári út) iratai. Növedéki naplószámok: 1927:32, 54. 1. tétel A honvédmenház ülésjegyzőkönyvei, számadásai, általa- 1881-1909 ban hivatalos iratai 2. tétel A honvédmenház tagjaival kapcsolatos iratok 1880-1890-es (túlnyomórészt altisztek) (Votacsek Vilmos, Papp József, évek Böhm József, Csokásy Károly, Somogyi József, Tóth Dáni­el, Puderkó János, Viskus János, Tölcsei Miklós, Bán Lász­ló, Varga Mihály, Balogh Kálmán, Frank Ferenc, Rákóczy Mihály, Szakács István) 3. tétel Ua. (Ferenczi István, Szöllősi Gábor, Veszerle András, 1880-1890-es Zsoldos Imre, Kurgyits Gábor, Csapó István, Kupecz évek János, Hubai János, Fehérvári József, Besenyey Gábor, Bikszegi István, Takáts József, Csonka Gábor, Tormay Szilárd, Szabó Endre, Faragó Sándor, Szabó János, Theisz Mátyás, Kiricsi Ferenc, Gondol Sándor, Márkus Miksa, Kökényesi Szaniszló, Kreinitz György, Csuka István, Lász­lóffy János, Bornyasz Mihály, Kiss Károly, Rády József, Zavaros Mihály, Bíró Domokos, Kázmér Ignác, Trombitás Alajos, Valach György, Köhler József, Istók András, Fieder János, Tec Sándor, Nagel Keresztély, Farczádi István, Harnyiczek András, Rotter Vilmos, Lovrics József, Réthy Ferenc, Vinter Ádám, Szentmiklósy János, Kelner Emánu­el, Hatfaludy Albert, Erdei István, Balogh Kálmán, Szele­zsán György, Horváth István, özv. gr. Wartensleben Agostonné Patay Róza)

Next

/
Oldalképek
Tartalom