G. Vass István: Minisztertanácsi jegyzőkönyvek napirendi jegyzékei : 1950.február 25. - 1952. Augusztus 14. (A Magyar Országos Levéltár segédletei, 11/3. Budapest, 2006)

10. Dobi István kormánya [Negyedik összetételben] (1952. január 5. - 1952. augusztus 14.)

436/3. 436/4. 436/5. 436/6. 436/7. 436/8. 436/9. 436/10. 436/11. 436/12. 436/13. 436/14. 436/15. 436/16. (Népgazdasági Tanács elnöke:) Az ipari tanulók szakmunkásvizsgája. 2055/1952. Mt. sz. hat., HT május 31., 17. sz. A helyi tanácsok dolgozói munkabérének felemelése. 1016/1952. Mt. sz. hat, MKjúnius 1, 47. sz. Helyesbítés: MK július 6, 56. sz. (Országos Tervhivatal elnöke:) Határozattervezet a Dunai Vízierőmű létesítéséről. (Külügyminiszter:) Sík Endre külügy minisztériumi főosztályvezető felhatalmazása a magyar-román határügyi egyezmény megkötésére. (Belügyminiszter:) A romos, valamint a kulákok tulajdonában lévő, ki nem használt gazdasági épületek lebon­tása. [Közzétételre nem kerülő, bizalmas határozat.] A belügyminiszter szabadságának bejelentése, helyettesítésére Olt Károly pénzügyminiszter felkérése. (Honvédelmi miniszter:) Tapolczai Jenőnek az Országos Testnevelési és Sport Bizottságban betöltött elnökhelyettesi tisztsége, továbbá Tóth Lajosnak bizottsági tagsága alóli felmentése, illetve Ádám József bizottsági taggá való kinevezése. (Külkereskedelmi miniszter:) Felhatalmazás kérése magyar-uruguayi árucsere-forgalmi tárgyalások folytatására. — A javaslat levétele a napirendről. A magyar-pakisztáni árucsere-forgalmi megállapodás jóváhagyása. Lantos György kinevezése kereskedelmi titkárrá a berni külkereskedelmi kirendeltségre. Pál (Popper) László kinevezése kereskedelmi titkárrá a szófiai külkereskedelmi kirendelt­ségre. (Belkereskedelmi miniszter:) Gondos Istvánnak, a belkereskedelmi miniszter első helyettesének felhatalmazása a magyar-csehszlovák választékcsere-megállapodás aláírására. (Közlekedésügyi miniszter:) Kiváló Vasutas és Érdemes Vasutas jelvény alapítása. 1025/1952. Mt. sz. hat, MK augusztus 9, 60. sz. (Népművelési miniszter:) A színházi alkalmazottak munkafeltételeinek megállapítása. 49/1952. MT sz. r, MKjúnius 8, 50. sz. (Közoktatásügyi miniszter:) Kiváló Tanár és Kiváló Tanító cím adományozása. A műszaki tanárképzésről szóló 1951. évi 22. sz. tvr. módosítása. 1952. évi 11. sz. tvr, MKjúnius 22, 52. sz. (Helyi ipari miniszter:) A javító- vagy szolgáltató-üzemeknek átadott és ki nem váltott ingóságok értékesítése. 47/1952. MT sz. r, MKjúnius 7, 49. sz. A lakásgazdálkodás (ingatlankezelés) szervezete és feladatai. 2059/1952. Mt. sz. hat, HT június 4, 18. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom