G. Vass István: Minisztertanácsi jegyzőkönyvek napirendi jegyzékei : 1950.február 25. - 1952. Augusztus 14. (A Magyar Országos Levéltár segédletei, 11/3. Budapest, 2006)

10. Dobi István kormánya [Negyedik összetételben] (1952. január 5. - 1952. augusztus 14.)

419/2. 419/3. 419/4. 419/5. 419/6. 419/7. 419/8. 419/9. 419/10. 419/11. 419/12. 419/13. 419/14. 419/15, 419/16. 419/17. (Dobi István, a Minisztertanács elnöke:) Az aspiránsképzés továbbfejlesztése. 8/1952. MT sz. r, MK január 27., 10. sz. 2015/1952. Mt. sz. hat, HT január 29, 3. sz. (Népgazdasági Tanács elnöke:) Az állami vállalatokról szóló 1950. évi 32. sz. tvr. módosítása. 1952, évi 5. sz. tvr, MK február 20, 19. sz. Határozat a Helyi Ipar Minisztériumának szervezetéről. 2009/1952. Mt. sz. hat, HT január 29, 3. sz. Az Építőanyagipari Minisztérium ügykörének és szervezetének megállapítása. 2008/1952. Mt. sz. hat, HT január 29, 3. sz. A Postaügyi Minisztérium szervezetének és ügykörének megállapítása. 2011/1952. Mt. sz. hat, HT január 29, 3. sz. Bejelenti, hogy a sertésvágásokra vonatkozó egyes rendszabályokról szóló határozatterveze­tet a begyűjtési miniszter terjeszti elő. A minisztériumokhoz vidékről berendelt személyek elszállásolásához szükséges budapesti szállóhelyek létesítése. 2013/1952. Mt. sz. hat, HT január 29, 3. sz. Az éves tervek határidő előtti teljesítéséért folyó szocialista munkaverseny győzteseinek jutalmazására újabb vándorzászlók alapítása. 1018/1952. Mt. sz. hat, MK június 15, 51. sz. (Országos Tervhivatal elnöke:) Vas Zoltán felhatalmazása a magyar-csehszlovák gazdasági együttműködés tovább­fejlesztésére és a magyar-román gazdasági együttműködés kiépítésére irányuló tárgyalások folytatására. Herczeg Ferenc kinevezése az Országos Tervhivatal elnökhelyettesévé. (Pénzügyminiszter:) Rendelet a termelőszövetkezeti jövedelemadóról. 9/1952. MT sz. r, MK január 27, 10. sz. (Igazságügy-miniszter:) A katonai büntetőtörvénykönyvről szóló 1948: LXII. tc. kiegészítése. 1952. évi 6. sz. tvr, MK február 20, 19. sz. (Bánya- és energiaügyi miniszter:) A Bányászati Kutató Intézet Üzemi gépkísérleti osztályából önálló Bányagép-alkalmazási és Technológiai Intézet szervezése. 2014/1952. Mt. sz. hat, HT január 29, 3. sz. (Állami mező- és erdőgazdaságok minisztere:) Az állami mező- és erdőgazdaságok miniszterének [állami gazdaságok és erdők miniszteré­nek] ügyköréről. 2010/1952. Mt. sz. hat, HT január 29, 3. sz. (Külkereskedelmi miniszter:) Az áruszállítási szerződések egységesített általános kereskedelmi feltételei a KGST országai között. A moszkvai kereskedelmi kirendeltségen dolgozó Molnár Etelka kinevezése külkereske­delmi előadóvá. A Buenos Aires-i külkereskedelmi kirendeltségen dolgozó dr. Falus Sándor kinevezése I. osztályú kereskedelmi titkárrá.

Next

/
Oldalképek
Tartalom